Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego, właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Kierownik urzędu rejestruje dziecko, przekazuje jego numer PESEL oraz dokonuje zameldowania dziecka.

 • Załatw sprawę

Wniosek można złożyć:

Proces zgłoszenia online:

 • oświadczasz, że jesteś rodzicem
 • sprawdzasz poprawność swoich danych oraz wprowadzasz dane drugiego rodzica
 • uzupełniasz dane dziecka (w tym imię)
 • wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów
 • sprawdzasz wszystkie informacje we wniosku i podpisujesz go profilem zaufanym

Termin dokonania zgłoszenia:

 • w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia (kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna i przekaże ją do USC najpóźniej w terminie 3 dni od jej wystawienia) – przed wizytą w USC dowiedz się, czy dokument został już tam przekazany

 Informacje: Urząd Stanu Cywilnego w Głownie - Magdalena Grzelak, tel. 42 719 11 28 w. 450, email: usc@glowno.pl

 • Niezbędne informacje

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

 • matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych
 • w pozostałych sytuacjach, na przykład jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych – przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun matki dziecka

Uwaga! Można dokonać zgłoszenia wyłącznie dziecka urodzonego w Polsce.

Imię dla dziecka:

Niie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale weź pod uwagę ograniczenia:

 • nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imiona
 • imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite
 • imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej

Możesz wybrać imię lub imiona obce (np. Mercedes, Andrea), niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci.

Uwaga! Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka - może tak się stać, gdy uzna, że nie spełniają one określonych wymagań. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka - dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

Opłaty:

 • usługa jest bezpłatna