Strona główna

» Pokaż wyszukiwarkę

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki
198 2013-12-31 w sprawie oddania w użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność gminy
 • plik (ID: 2760)
  otwórz   zapisz
197 2013-12-23 w sprawie wprowadzenia zmian zasad funkcjonowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Miejskich Przedszkoli oraz Gimnazjum Miejskiego w Głownie
 • plik (ID: 2763)
  otwórz   zapisz
195 2013-12-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w 2014 r. oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej
 • plik (ID: 2762)
  otwórz   zapisz
196 2013-12-20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2759)
  otwórz   zapisz
194 2013-12-17 w sprawie przeprowadzenia przeglądu dokumentów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • plik (ID: 2758)
  otwórz   zapisz
193 2013-12-17 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2757)
  otwórz   zapisz
192 2013-12-16 w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Miasta Głowna do stosowania
 • plik (ID: 2756)
  otwórz   zapisz
190 2013-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Głowna w 2014r.
 • plik (ID: 2761)
  otwórz   zapisz
191 2013-12-13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2755)
  otwórz   zapisz
189 2013-12-10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2754)
  otwórz   zapisz
188 2013-12-10 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2753)
  otwórz   zapisz
187 2013-12-06 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2752)
  otwórz   zapisz
186 2013-12-06 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do reprezentowania Gminy Miasta Głowno przy realizacji projektu \"Aktywna integracja w mieście Głowno\" w ramach Poddziałania 7.1.1, priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 r.
 • plik (ID: 2751)
  otwórz   zapisz
185 2013-12-03 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • plik (ID: 2750)
  otwórz   zapisz
184 2013-11-29 w sprawie powołania Biegłego
 • plik (ID: 2749)
  otwórz   zapisz
183 2013-11-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2748)
  otwórz   zapisz
182 2013-11-27 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2747)
  otwórz   zapisz
181 2013-11-21 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • plik (ID: 2742)
  otwórz   zapisz
180 2013-11-21 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • plik (ID: 2741)
  otwórz   zapisz
179 2013-11-20 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2746)
  otwórz   zapisz
178 2013-11-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2740)
  otwórz   zapisz
177 2013-11-12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2739)
  otwórz   zapisz
176 2013-11-12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • plik (ID: 2738)
  otwórz   zapisz
175 2013-10-31 w sprawie ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
 • plik (ID: 2737)
  otwórz   zapisz
174 2013-10-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2736)
  otwórz   zapisz
173 2013-10-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2735)
  otwórz   zapisz
172 2013-10-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2734)
  otwórz   zapisz
171 2013-10-28 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2733)
  otwórz   zapisz
170 2013-10-25 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2732)
  otwórz   zapisz
169 2013-10-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2731)
  otwórz   zapisz
168 2013-10-22 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 158/2013 Burmistrza Głowna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2730)
  otwórz   zapisz
167 2013-10-22 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/2013 Burmistrza Głowna z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2729)
  otwórz   zapisz
166 2013-10-22 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2728)
  otwórz   zapisz
165 2013-10-22 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
 • plik (ID: 2727)
  otwórz   zapisz
164 2013-10-22 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • plik (ID: 2726)
  otwórz   zapisz
163 2013-10-16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głownie im. Józefa Piłsudskiego do podjęcia działań celem zakupu i wymiany kotła C.O.
 • plik (ID: 2720)
  otwórz   zapisz
162 2013-10-15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • plik (ID: 2722)
  otwórz   zapisz
161 2013-10-08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2725)
  otwórz   zapisz
160 2013-09-30 w sprawie zmiany Uchwały nr XL/319/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025 zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Głowna z dnia 26 kwietnia 2013r zmienionej Uchwałą Nr XLIV/345/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 maja 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVI/355/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 czerwca 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/365/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr LI/379/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 września 2013 roku
 • plik (ID: 2717)
  otwórz   zapisz
159 2013-09-30 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2716)
  otwórz   zapisz
158 2013-09-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2715)
  otwórz   zapisz
157 2013-09-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2714)
  otwórz   zapisz
156 2013-09-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2713)
  otwórz   zapisz
155 2013-09-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2712)
  otwórz   zapisz
154 2013-09-27 w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu i warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2711)
  otwórz   zapisz
153 2013-09-27 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy zjazdów do posesji przy ul. Westerplatte na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej
 • plik (ID: 2718)
  otwórz   zapisz
152 2013-09-23 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2710)
  otwórz   zapisz
151 2013-09-19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2709)
  otwórz   zapisz
150 2013-09-19 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 • plik (ID: 2708)
  otwórz   zapisz
149 2013-09-17 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć
 • plik (ID: 2707)
  otwórz   zapisz
147 2013-09-17 w sprawie oddania w użyczenie części pomieszczenia biurowego stanowiącego własność gminy
 • plik (ID: 2706)
  otwórz   zapisz
148 2013-09-17 w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2014
 • plik (ID: 2724)
  otwórz   zapisz
146 2013-09-13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2705)
  otwórz   zapisz
145 2013-09-12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem realizacji inwestycji miejskiej pn. „Częściowy remont mostu na ul. Solskiego”
 • plik (ID: 2704)
  otwórz   zapisz
144 2013-09-12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem realizacji inwestycji miejskiej pn. „Remont nawierzchni ul. Czackiego”.
 • plik (ID: 2703)
  otwórz   zapisz
143 2013-09-10 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • plik (ID: 2702)
  otwórz   zapisz
142 2013-09-10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • plik (ID: 2701)
  otwórz   zapisz
141 2013-09-06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej
 • plik (ID: 2699)
  otwórz   zapisz
 • plik (ID: 2700)
  otwórz   zapisz
140 2013-09-06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2698)
  otwórz   zapisz
139 2013-09-06 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
 • plik (ID: 2697)
  otwórz   zapisz
138 2013-09-05 powołania Biegłego
 • plik (ID: 2685)
  otwórz   zapisz
137 2013-09-05 powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2684)
  otwórz   zapisz
136 2013-08-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2696)
  otwórz   zapisz
134 2013-08-30 przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • plik (ID: 2683)
  otwórz   zapisz
135 2013-08-30 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2723)
  otwórz   zapisz
133 2013-08-27 powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2682)
  otwórz   zapisz
132 2013-08-22 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie
 • plik (ID: 2681)
  otwórz   zapisz
131 2013-08-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2680)
  otwórz   zapisz
130 2013-08-14 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2665)
  otwórz   zapisz
129 2013-08-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2664)
  otwórz   zapisz
128 2013-08-07 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2663)
  otwórz   zapisz
127 2013-08-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2662)
  otwórz   zapisz
126 2013-08-01 oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
 • plik (ID: 2661)
  otwórz   zapisz
125 2013-07-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2660)
  otwórz   zapisz
124 2013-07-26 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie
 • plik (ID: 2659)
  otwórz   zapisz
123 2013-07-26 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głownie
 • plik (ID: 2658)
  otwórz   zapisz
122 2013-07-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2657)
  otwórz   zapisz
121 2013-07-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2656)
  otwórz   zapisz
120 2013-07-19 ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”
 • plik (ID: 2655)
  otwórz   zapisz
119 2013-07-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2654)
  otwórz   zapisz
118 2013-07-19 powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2653)
  otwórz   zapisz
116 2013-07-12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2013 Burmistrza Głowna z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Miejskich Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno podczas ich nieobecności
 • plik (ID: 2651)
  otwórz   zapisz
117 2013-07-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2652)
  otwórz   zapisz
115 2013-07-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2650)
  otwórz   zapisz
114 2013-07-10 w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2649)
  otwórz   zapisz
113 2013-07-08 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego
 • plik (ID: 2648)
  otwórz   zapisz
112 2013-07-05 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • plik (ID: 2647)
  otwórz   zapisz
111 2013-07-02 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym niezabudowanych gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów
 • plik (ID: 2646)
  otwórz   zapisz
109 2013-07-01 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów
 • plik (ID: 2644)
  otwórz   zapisz
110 2013-07-01 w sprawie powołania zespołu ds. przejęcia majątku i dokumentacji przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie.
 • plik (ID: 2645)
  otwórz   zapisz
108 2013-06-24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2643)
  otwórz   zapisz
107 2013-06-24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2642)
  otwórz   zapisz
106 2013-06-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie
 • plik (ID: 2641)
  otwórz   zapisz
104 2013-06-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie
 • plik (ID: 2639)
  otwórz   zapisz
105 2013-06-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie
 • plik (ID: 2640)
  otwórz   zapisz
103 2013-06-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie
 • plik (ID: 2638)
  otwórz   zapisz
102 2013-06-24 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • plik (ID: 2637)
  otwórz   zapisz
101 2013-06-19 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu
 • plik (ID: 2618)
  otwórz   zapisz
100 2013-06-19 ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • plik (ID: 2620)
  otwórz   zapisz
99 2013-06-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2616)
  otwórz   zapisz
98 2013-06-18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • plik (ID: 2636)
  otwórz   zapisz
94 2013-06-14 w sprawie ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż mienia stanowiącego własność gminy obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową wraz z używanym sprzętem medycznym i wyposażeniem znajdującym się na tej nieruchomości
 • plik (ID: 2635)
  otwórz   zapisz
97 2013-06-14 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2619)
  otwórz   zapisz
96 2013-06-14 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie za 2012 rok
 • plik (ID: 2615)
  otwórz   zapisz
95 2013-06-14 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za rok 2012
 • plik (ID: 2614)
  otwórz   zapisz
90 2013-06-11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym używanego sprzętu medycznego i wyposażenia wchodzącego w skład mienia byłego Szpitala Miejskiego w Głownie
 • plik (ID: 2633)
  otwórz   zapisz
75 2013-06-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2896)
  otwórz   zapisz
93 2013-06-11 powołania komisji przetargowej
 • plik (ID: 2613)
  otwórz   zapisz
92 2013-06-11 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2612)
  otwórz   zapisz
89 2013-06-10 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie
 • plik (ID: 2611)
  otwórz   zapisz
88 2013-06-10 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie
 • plik (ID: 2610)
  otwórz   zapisz
87 2013-06-10 zmiany Zarządzenia Nr 4/2013 Burmistrza Głowna z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w 2013 r. oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej
 • plik (ID: 2609)
  otwórz   zapisz
86 2013-06-07 odwołania alarmu powodziowego
 • plik (ID: 2608)
  otwórz   zapisz
85 2013-06-06 powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w gospodarstwach domowych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w czerwcu 2013 roku na terenie Miasta Głowna
 • plik (ID: 2607)
  otwórz   zapisz
84 2013-06-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2606)
  otwórz   zapisz
83 2013-06-05 przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • plik (ID: 2605)
  otwórz   zapisz
81 2013-06-04 wprowadzenia alarmu powodziowego
 • plik (ID: 2572)
  otwórz   zapisz
82 2013-06-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2604)
  otwórz   zapisz
80 2013-06-04 powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • plik (ID: 2603)
  otwórz   zapisz
79 2013-06-04 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • plik (ID: 2602)
  otwórz   zapisz
78 2013-06-04 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów
 • plik (ID: 2601)
  otwórz   zapisz
77 2013-06-04 oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych lokali oraz w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazów tych gruntów
 • plik (ID: 2600)
  otwórz   zapisz
76 2013-06-03 przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • plik (ID: 2599)
  otwórz   zapisz
91 2013-05-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2897)
  otwórz   zapisz
75 2013-05-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 rok
 • plik (ID: 2598)
  otwórz   zapisz
74 2013-05-20 powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2571)
  otwórz   zapisz
73 2013-05-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2597)
  otwórz   zapisz
72 2013-05-13 zmiany Zarządzenia Nr 65/2013 Burmistrza Głowna z dnia 29 kwietnia 2013 roku
 • plik (ID: 2570)
  otwórz   zapisz
71 2013-05-10 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Głownie.
 • plik (ID: 2561)
  otwórz   zapisz
70 2013-05-07 wprowadzenia „Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych”
 • plik (ID: 2573)
  otwórz   zapisz
69 2013-05-02 ustalenia warunków i ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2568)
  otwórz   zapisz
68 2013-04-30 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów.
 • plik (ID: 2567)
  otwórz   zapisz
67 2013-04-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2566)
  otwórz   zapisz
66 2013-04-29 powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2565)
  otwórz   zapisz
65 2013-04-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2564)
  otwórz   zapisz
63 2013-04-26 zmiany Uchwały nr XL/X319/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2013-2025.
 • plik (ID: 2563)
  otwórz   zapisz
 • załącznik do zarządzenia
  otwórz   zapisz
62 2013-04-26 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno.
 • plik (ID: 2562)
  otwórz   zapisz
61 2013-04-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2560)
  otwórz   zapisz
60 2013-04-23 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2559)
  otwórz   zapisz
59 2013-04-19 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie za 2012 rok.
 • plik (ID: 2558)
  otwórz   zapisz
58 2013-04-19 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie za 2012 rok.
 • plik (ID: 2557)
  otwórz   zapisz
56 2013-04-16 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • plik (ID: 2553)
  otwórz   zapisz
54 2013-04-16 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • plik (ID: 2551)
  otwórz   zapisz
55 2013-04-16 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów
 • plik (ID: 2552)
  otwórz   zapisz
57 2013-04-16 opłat cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Głownie
 • plik (ID: 2555)
  otwórz   zapisz
53 2013-04-15 powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) kampanii promocyjnej „Głowno Rodzinna Re-Kreacja”
 • plik (ID: 2556)
  otwórz   zapisz
52 2013-04-11 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu
 • plik (ID: 2550)
  otwórz   zapisz
51 2013-04-11 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2549)
  otwórz   zapisz
50 2013-04-10 powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2545)
  otwórz   zapisz
49 2013-04-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2544)
  otwórz   zapisz
48 2013-04-08 zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Burmistrza Głowna z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie zmienionego Zarządzeniem Nr 57/2012 Burmistrza Głowna z dnia 25 maja 2012 r., Zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Głowna z dnia 3 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Głowna z dnia 16 stycznia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 19/2013 Burmistrza Głowna z dnia 19 lutego 2013 r.
 • plik (ID: 2543)
  otwórz   zapisz
47 2013-04-08 zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Burmistrza Głowna z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie, zmienionego Zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Głowna z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Burmistrza Głowna z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie
 • plik (ID: 2542)
  otwórz   zapisz
46 2013-04-02 powierzenia gminnej jednostce organizacyjnej administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy
 • plik (ID: 2541)
  otwórz   zapisz
45 2013-04-02 wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Głownie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Głownie.
 • plik (ID: 2540)
  otwórz   zapisz
43 2013-03-29 ogłoszenia konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) kampanii promocyjnej „Głowno Rodzinna Re-Kreacja”
 • plik (ID: 2548)
  otwórz   zapisz
44 2013-03-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2539)
  otwórz   zapisz
42 2013-03-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2538)
  otwórz   zapisz
41 2013-03-22 zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie na rok 2013
 • plik (ID: 2537)
  otwórz   zapisz
39 2013-03-22 oddania w użyczenie części urządzenia wodnego
 • plik (ID: 2536)
  otwórz   zapisz
40 2013-03-22 zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • plik (ID: 2528)
  otwórz   zapisz
37 2013-03-21 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów
 • plik (ID: 2546)
  otwórz   zapisz
38 2013-03-21 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2535)
  otwórz   zapisz
36 2013-03-15 odroczenia terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • plik (ID: 2534)
  otwórz   zapisz
35 2013-03-15 przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • plik (ID: 2533)
  otwórz   zapisz
34 2013-03-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2532)
  otwórz   zapisz
33 2013-03-06 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej
 • plik (ID: 2527)
  otwórz   zapisz
32 2013-03-04 ustalenia warunków i ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących
 • plik (ID: 2531)
  otwórz   zapisz
31 2013-03-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2530)
  otwórz   zapisz
30 2013-02-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2013 r.
 • plik (ID: 2529)
  otwórz   zapisz
29 2013-02-26 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • plik (ID: 2526)
  otwórz   zapisz
28 2013-02-25 obsługi Strefy Płatnego Parkowania przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie oraz wprowadzenia wzorów biletów parkingowych, abonamentów parkingowych i wezwania do stawiennictwa celem przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
 • plik (ID: 2525)
  otwórz   zapisz
27 2013-02-25 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą niezabudowanej działki gruntu nabytej uprzednio
 • plik (ID: 2524)
  otwórz   zapisz
26 2013-02-22 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2523)
  otwórz   zapisz
25 2013-02-21 zmiany Zarządzenia Nr 72/2012 Burmistrza Głowna z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Głownie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Głownie.
 • plik (ID: 2522)
  otwórz   zapisz
24 2013-02-21 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2013
 • plik (ID: 2521)
  otwórz   zapisz
23 2013-02-21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie do podpisywania dokumentacji projektu Global Dimensions from European Perspectives, finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” oraz do podpisania wniosku o dofinansowanie, a także zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy i do pełnej kwoty określonej w umowie
 • plik (ID: 2520)
  otwórz   zapisz
21 2013-02-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2519)
  otwórz   zapisz
20 2013-02-15 rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym, przypadającej Gminie Miasta Głowno z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości gruntowej nabytej od gminy.
 • plik (ID: 2554)
  otwórz   zapisz
19 2013-02-12 zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Burmistrza Głowna z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie zmienionego Zarządzeniem Nr 57/2012 Burmistrza Głowna z dnia 25 maja 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Głowna z dnia 3 stycznia 2013 r.
 • plik (ID: 2517)
  otwórz   zapisz
17 2013-02-08 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • plik (ID: 2429)
  otwórz   zapisz
16 2013-02-07 oddania w użyczenie części urządzenia wodnego
 • plik (ID: 2428)
  otwórz   zapisz
15 2013-02-01 przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • plik (ID: 2427)
  otwórz   zapisz
1 2013-01-26 zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Burmistrza Głowna z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Głowna Nr 57/2012 z dnia 25 maja 2012 r.
 • plik (ID: 2403)
  otwórz   zapisz
14 2013-01-18 ustalenia warunków i ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
 • plik (ID: 2426)
  otwórz   zapisz
11 2013-01-16 zmiany Zarządzenia Burmistrza Głowna Nr 3/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie
 • plik (ID: 2516)
  otwórz   zapisz
13 2013-01-16 powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska stałego w mieście Głownie „Mój Rynek”
 • plik (ID: 2425)
  otwórz   zapisz
12 2013-01-16 zmiany Zarządzenia Nr 16/2012 Burmistrza Głowna z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Głowna Nr 57/2012 z dnia 25 maja 2012 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Głowna Nr 1/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r.
 • plik (ID: 2424)
  otwórz   zapisz
10 2013-01-16 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów.
 • plik (ID: 2423)
  otwórz   zapisz
6 2013-01-16 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu.
 • plik (ID: 2408)
  otwórz   zapisz
5 2013-01-16 przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
 • plik (ID: 2407)
  otwórz   zapisz
9 2013-01-16 wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Miejskich Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno podczas ich nieobecności
 • plik (ID: 2422)
  otwórz   zapisz
8 2013-01-16 organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Głowna
 • plik (ID: 2421)
  otwórz   zapisz
7 2013-01-16 postępowania w przypadku zagrożenia w obiektach Urzędu Miejskiego w Głownie oraz jednostkach organizacyjnych i podporządkowanych
 • plik (ID: 2420)
  otwórz   zapisz
4 2013-01-08 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego, które otrzymają dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w 2013 r. oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej.
 • plik (ID: 2406)
  otwórz   zapisz
3 2013-01-08 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych gruntów.
 • plik (ID: 2405)
  otwórz   zapisz
2 2013-01-08 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • plik (ID: 2404)
  otwórz   zapisz