Strona główna

» Pokaż wyszukiwarkę

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki
10 2010-12-31 przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • Zarządzenie wsp. przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Głownie
  otwórz   zapisz
12 2010-12-31 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Głownie „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów”
 • z12_2010
  otwórz   zapisz
9 2010-12-31 zmian w budzecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z9j.PDF
  otwórz   zapisz
8 2010-12-31 oddania w użyczenie lokali użytkowych stanowiących własnośc gminy
 • z8j.PDF
  otwórz   zapisz
7 2010-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010
 • z7j.PDF
  otwórz   zapisz
6 2010-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010
 • z6j.PDF
  otwórz   zapisz
5 2010-12-28 w sprawie odstąpienia od wykonywania prawa pierwokupu w zwiazku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu stanowiących własnośc gminy
 • z5j.PDF
  otwórz   zapisz
4 2010-12-28 zmian w budzecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z_4_j.PDF
  otwórz   zapisz
4 2010-12-28 zmian w budzecie Miasta Głowna na 2010 r
3 2010-12-22 wyznaczenia Zastępcy Burmistrza do podejmowania czynnosci wynikajacych z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Głowna
 • z_3_ .PDF
  otwórz   zapisz
3 2010-12-22 wyznaczenia Zastępcy Burmistrza do podejmowania czynnosci wynikajacych z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Głowna
2 2010-12-21 odwołania Zastępcy Burmistrza
 • zarz-02-2010.doc
  otwórz   zapisz
1 2010-12-21 powołania Zastępcy Burmistrza
 • zarz-01-2010.doc
  otwórz   zapisz
174 2010-12-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • z174_2010.doc
  otwórz   zapisz
176 2010-12-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z176_2010.PDF
  otwórz   zapisz
175 2010-12-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z175_2010.PDF
  otwórz   zapisz
173 2010-12-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-173-10.pdf
  otwórz   zapisz
171 2010-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z171_2010.PDF
  otwórz   zapisz
172 2010-12-15 utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 • zarz-172-10.pdf
  otwórz   zapisz
169 2010-12-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • z169_2010.doc
  otwórz   zapisz
168 2010-12-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • z168_2010.doc
  otwórz   zapisz
167 2010-12-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • z167_2010.doc
  otwórz   zapisz
170 2010-12-13 wyrażenia zgody na budowę budynku mieszkalnego w granicach działki gruntu stanowiącej własność gminy
 • zarz-170-10.pdf
  otwórz   zapisz
166 2010-12-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • z166_2010.doc
  otwórz   zapisz
165 2010-12-08 oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz-165-10.pdf
  otwórz   zapisz
164 2010-12-03 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • z164_2010.doc
  otwórz   zapisz
163 2010-12-03 ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie w grudniu 2010 r.
 • zarz-163-10.pdf
  otwórz   zapisz
162 2010-12-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • z162_2010.doc
  otwórz   zapisz
161 2010-12-01 oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • zarz-161-10.pdf
  otwórz   zapisz
161 2010-12-01 oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • zarz-161-10.pdf
  otwórz   zapisz
160 2010-12-01 zmiany zarządzenia nr 147/10 Burmistrza Głowna z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 • zarz-160-10.pdf
  otwórz   zapisz
159 2010-12-01 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowymczęści nierchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • zarz-159-10.pdf
  otwórz   zapisz
158 2010-11-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-158-10.pdf
  otwórz   zapisz
157 2010-11-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-157-10.pdf
  otwórz   zapisz
154 2010-11-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z154_2010.PDF
  otwórz   zapisz
156 2010-11-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-156-10.pdf
  otwórz   zapisz
155 2010-11-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-155-10.pdf
  otwórz   zapisz
153 2010-11-19 zmiany Zarządzenia 61/05 Burmistrz Głowna z dnia 09 czerwca 2005r.w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Głowno i ustalenia regulaminu jej pracy zmienionego Zarządzeniem Nr. 112/06 z dnia 10 listopada 2006r
 • nowy0002.pdf
  otwórz   zapisz
149 2010-11-15 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz-149-10.pdf
  otwórz   zapisz
150 2010-11-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-150-10.pdf
  otwórz   zapisz
151 2010-11-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-151-10.pdf
  otwórz   zapisz
148 2010-10-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z148_2010.doc
  otwórz   zapisz
145 2010-10-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z145_2010.doc
  otwórz   zapisz
146 2010-10-29 oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • zarz-146-10.pdf
  otwórz   zapisz
147 2010-10-29 ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 • zarz-147-10.pdf
  otwórz   zapisz
144 2010-10-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z144_2010.doc
  otwórz   zapisz
143 2010-10-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-143-10.pdf
  otwórz   zapisz
142 2010-10-26 przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazy tej nieruchomości
 • zarz_142_10.pdf
  otwórz   zapisz
141 2010-10-22 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r
 • z141_2010.doc
  otwórz   zapisz
140 2010-10-22 powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Głownie na lata 2011-2016
 • zarz_140_10.pdf
  otwórz   zapisz
138 2010-10-20 zmian w budżetu Miasta Głowna na 2010 r
 • z138.PDF
  otwórz   zapisz
139 2010-10-20 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_139_10.pdf
  otwórz   zapisz
136 2010-10-18 powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie Miasta Głowna, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
 • zarz-136-10.pdf
  otwórz   zapisz
137 2010-10-18 przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej do wniesienia przez gminę jako niepieniężnego wkładu (aportu) do spółki „Centrum Medyczne” Spółka z o.o. w Głownie i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • zarz_137_10.pdf
  otwórz   zapisz
152 2010-10-17 powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w mieście Głowno w 2011r
 • zarz_152_10.pdf
  otwórz   zapisz
133 2010-10-11 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz-133-10.pdf
  otwórz   zapisz
133 2010-10-11 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie do podjęcia modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1
 • zarz-133a-10.pdf
  otwórz   zapisz
135 2010-10-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_135_10.pdf
  otwórz   zapisz
134 2010-10-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_134_10.pdf
  otwórz   zapisz
132 2010-10-06 powołania komisji d/s nagród
 • zarz_132A_10.pdf
  otwórz   zapisz
132 2010-10-04 opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć
 • zarz_132_10.pdf
  otwórz   zapisz
131 2010-10-04 przedstawienia propozycji finansowych na rok 2011
 • zarz_131_10.pdf
  otwórz   zapisz
130 2010-09-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_130_10.pdf
  otwórz   zapisz
129 2010-09-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_129_10.pdf
  otwórz   zapisz
128 2010-09-29 ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu i warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_128_10.pdf
  otwórz   zapisz
127 2010-09-28 powołania zespołu ds. postępowania z dokumentacją z przeprowadzonych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 • zarz_127_10.pdf
  otwórz   zapisz
126 2010-09-28 powołania zespołu zapewniającego obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie Miasta Głowna, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 • zarz_126_10.pdf
  otwórz   zapisz
125 2010-09-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_125_10.pdf
  otwórz   zapisz
124 2010-09-24 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy
 • zarz_124_10.pdf
  otwórz   zapisz
123 2010-09-21 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_123_10.pdf
  otwórz   zapisz
122 2010-09-21 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_122_10.pdf
  otwórz   zapisz
121 2010-09-21 wyznaczenia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 • zarz_121_10.doc
  otwórz   zapisz
120 2010-09-15 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy
 • zarz_120_10.doc
  otwórz   zapisz
119 2010-09-10 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1
 • zarz_119_10.PDF
  otwórz   zapisz
118 2010-09-06 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_118_10.pdf
  otwórz   zapisz
116 2010-09-03 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_116_10.doc
  otwórz   zapisz
117 2010-09-03 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_117_10.doc
  otwórz   zapisz
115 2010-09-01 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym garażu stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego garażu
 • zarz_115_10.doc
  otwórz   zapisz
114 2010-08-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_114_10.doc
  otwórz   zapisz
113 2010-08-31 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_113_10.doc
  otwórz   zapisz
112 2010-08-31 udzielenia zezwolenia na budowę przyłącza wodociągowego
 • zarz_112_10.doc
  otwórz   zapisz
112 2010-08-31 udzielenia zezwolenia na budowę przyłącza wodociągowego
 • zarz_112_10.pdf
  otwórz   zapisz
111 2010-08-30 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie
 • zarz_111_10.pdf
  otwórz   zapisz
110 2010-08-25 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych lokali.
 • zarz_110_10.doc
  otwórz   zapisz
109 2010-08-19 wyrażenia zgody na budowę budynku mieszkalnego w odległości 1,50 metra od granicy gruntu stanowiącego własność gminy
 • zarz_109_10.pdf
  otwórz   zapisz
107 2010-08-17 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie
 • zarz_107_10.pdf
  otwórz   zapisz
108 2010-08-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010
 • zarz_108_10.doc
  otwórz   zapisz
102 2010-08-04 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_102_10.pdf
  otwórz   zapisz
103 2010-08-04 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_103_10.pdf
  otwórz   zapisz
104 2010-08-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_104_10.doc
  otwórz   zapisz
105 2010-08-04 oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • zarz_105_10.pdf
  otwórz   zapisz
106 2010-08-04 przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz_106_10.pdf
  otwórz   zapisz
101 2010-08-04 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_101_10.doc
  otwórz   zapisz
99 2010-07-29 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum Miejskim w Głownie
 • zarz_99_10.pdf
  otwórz   zapisz
100 2010-07-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010
 • zarz_100_10.doc
  otwórz   zapisz
98 2010-07-22 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz_98_10.doc
  otwórz   zapisz
94 2010-07-21 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do przekazywania informacji gospodarczych
 • zarz_94_10.doc
  otwórz   zapisz
93 2010-07-21 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji
 • zarz_93_10.doc
  otwórz   zapisz
95 2010-07-21 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do przekazywania informacji gospodarczych
 • zarz_95_10.doc
  otwórz   zapisz
96 2010-07-21 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • zarz_96_10.doc
  otwórz   zapisz
97 2010-07-21 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • zarz_97_10.doc
  otwórz   zapisz
92 2010-07-20 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_92_10.pdf
  otwórz   zapisz
91 2010-07-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_91_10.doc
  otwórz   zapisz
88 2010-07-05 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_88_10.pdf
  otwórz   zapisz
87 2010-07-05 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_87_10.doc
  otwórz   zapisz
89 2010-07-05 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji
 • zarz_89_10.doc
  otwórz   zapisz
90 2010-07-05 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do przekazywania informacji gospodarczych
 • zarz_90_10.doc
  otwórz   zapisz
81 2010-07-02 powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdorwotnej w Głownie
 • zarz_81_10.pdf
  otwórz   zapisz
84 2010-07-02 odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • zarz_84_10.pdf
  otwórz   zapisz
85 2010-07-02 powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw sekretariatu w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • zarz_85_10.pdf
  otwórz   zapisz
86 2010-07-02 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_86_10.pdf
  otwórz   zapisz
80 2010-07-02 wprowadzenia „Regulaminu Kontroli Zarządczej” w Urzędzie Miejskim w Głownie i gminnych jednostkach organizacyjnych w Głownie
 • zarz_80_10.doc
  otwórz   zapisz
83 2010-07-02 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głownie.
 • zarz_83_10.doc
  otwórz   zapisz
82 2010-07-02 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie.
 • zarz_82_10.doc
  otwórz   zapisz
79 2010-07-02 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz_79_10.doc
  otwórz   zapisz
78 2010-07-02 ustalenia warunków i ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_78_10.doc
  otwórz   zapisz
77 2010-07-01 przeznaczenia do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
 • zarz_77_10.doc
  otwórz   zapisz
76 2010-06-28 udzelenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego w Głownie
 • zarz_76_10.pdf
  otwórz   zapisz
75 2010-06-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_75_10.doc
  otwórz   zapisz
74 2010-06-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_74_10.doc
  otwórz   zapisz
72 2010-06-25 zmiany Zarządzenia Nr 61/10 Burmistrza Głowna z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • zarz_72_10.doc
  otwórz   zapisz
71 2010-06-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_71_10.doc
  otwórz   zapisz
69 2010-06-17 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_69_10.pdf
  otwórz   zapisz
70 2010-06-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_70_10.doc
  otwórz   zapisz
68 2010-06-17 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_68_10.doc
  otwórz   zapisz
66 2010-06-16 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz_66_10.doc
  otwórz   zapisz
67 2010-06-15 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • zarz_67_10.doc
  otwórz   zapisz
65 2010-06-14 ustalenia imiennego składu osobowego powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską deszczu nawalnego i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie miasta Głowna.
 • zarz_65_10.doc
  otwórz   zapisz
63 2010-06-01 powołania Komisji do spraw szcowania strat w gospodarstwach domowych powstałych wskutek podtopień i powodzi w maju 2010 r. na terenia Miasta Głowna
 • zarz_63_10.pdf
  otwórz   zapisz
62 2010-06-01 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_62_10.doc
  otwórz   zapisz
64 2010-06-01 utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
 • zarz_64_10.doc
  otwórz   zapisz
61 2010-05-31 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprawadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • zarz_61_10.pdf
  otwórz   zapisz
60 2010-05-28 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_60_10.pdf
  otwórz   zapisz
59 2010-05-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_59_10.pdf
  otwórz   zapisz
58 2010-05-26 przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
 • zarz_58_10.doc
  otwórz   zapisz
57 2010-05-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_57_10.pdf
  otwórz   zapisz
56 2010-05-25 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego Gminy Miasta Głowno i Lidera Gminnego.
 • zarz_56_10.doc
  otwórz   zapisz
54 2010-05-21 ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 • zarz_54_10.pdf
  otwórz   zapisz
55 2010-05-21 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_55_10.pdf
  otwórz   zapisz
50 2010-05-19 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_50_10.doc
  otwórz   zapisz
51 2010-05-19 ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów.
 • zarz_51_10.doc
  otwórz   zapisz
52 2010-05-19 powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 • zarz_52_10.doc
  otwórz   zapisz
49 2010-05-18 powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 • zarz_49_10.doc
  otwórz   zapisz
47 2010-05-11 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • zarz_47_10.doc
  otwórz   zapisz
45 2010-05-05 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_45_10.doc
  otwórz   zapisz
46 2010-05-05 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_46_10.doc
  otwórz   zapisz
44 2010-05-05 oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych lokali
 • zarz_44_10.doc
  otwórz   zapisz
43 2010-04-30 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2010
 • zarz_43_10.doc
  otwórz   zapisz
42 2010-04-30 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_42_10.doc
  otwórz   zapisz
40 2010-04-29 powołania Zespołu zapewniającego obsługę i warunki techniczno-materialne pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 • zarz_40_10.doc
  otwórz   zapisz
41 2010-04-29 powołania Zespołu zapewniającego obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowych komisji ds. referendum oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasta Głowna od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zarządzonego na dzień 20 czerwca 2010r.
 • zarz_41_10.doc
  otwórz   zapisz
39 2010-04-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_39_10.doc
  otwórz   zapisz
38 2010-04-27 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz_38_10.doc
  otwórz   zapisz
37 2010-04-27 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • zarz_37_10.doc
  otwórz   zapisz
36 2010-04-27 ogłoszenia oraz ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_36_10.doc
  otwórz   zapisz
35 2010-04-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_35_10.doc
  otwórz   zapisz
34 2010-04-26 ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie w czerwcu 2010r.
 • zarz_34_10.doc
  otwórz   zapisz
48 2010-04-17 ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro w Urzędzie Miasta Głowna
 • zarz_48_10.doc
  otwórz   zapisz
32 2010-04-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_32_10.doc
  otwórz   zapisz
31 2010-04-14 zmiany Zarządzenia Nr 30/10 Burmistrza Głowna z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie żałoby narodowej w związku z tragiczną katastrofą rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
 • zarz_31_10.doc
  otwórz   zapisz
30 2010-04-10 żałoby narodowej w związku z tragiczną katastrofą rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
 • zarz_30_10.pdf
  otwórz   zapisz
29 2010-04-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_29_10.doc
  otwórz   zapisz
28 2010-04-06 udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Głownie do podjęcia działań celem budowy podejść sieci kanalizacyjnych do granic posesji przy ul. Ułańskiej w Głownie. Budowa prowadzona będzie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa podejść kanalizacji sanitarnej w ulicy Ułańskiej”.
 • zarz_28_10.doc
  otwórz   zapisz
26 2010-04-06 udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Głownie do podjęcia działań celem budowy podejść sieci kanalizacyjnych do granic posesji przy ul. 18 Stycznia w Głownie. Budowa prowadzona będzie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa podejść kanalizacji sanitarnej w ulicy 18 Stycznia”.
 • zarz_26_10.doc
  otwórz   zapisz
27 2010-04-06 udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Głownie, do podjęcia działań celem budowy podejść sieci kanalizacyjnych do granic posesji przy ul. Wysokiej w Głownie. Budowa prowadzona będzie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podejść kanalizacji sanitarnej w ulicy Wysokiej”.
 • zarz_27_10.doc
  otwórz   zapisz
24 2010-04-02 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_24_10.doc
  otwórz   zapisz
25 2010-04-02 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy nawierzchni ulicy Kraszewskiego w Głownie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Czarnieckiego, Kraszewskiego, Skłodowskiej – Curie w mieście Głownie I etap, budowa ul. Kraszewskiego”.
 • zarz_25_10.doc
  otwórz   zapisz
20 2010-03-31 udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do reprezentowania Gminy Miasta Głowna w czynnościach związanych z rozbiórką budynku mieszkalnego
 • zarz_21_10.doc
  otwórz   zapisz
21 2010-03-31 oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • zarz_21_10.doc
  otwórz   zapisz
23 2010-03-31 zmiany Zarządzenia Nr 60/08 Burmistrza Głowna z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głownie oraz ustalenia jego składu osobowego.
 • zarz_23_10.doc
  otwórz   zapisz
22 2010-03-31 ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu i warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_22_10.doc
  otwórz   zapisz
19 2010-03-23 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_19_10.doc
  otwórz   zapisz
18 2010-03-23 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_18_10.doc
  otwórz   zapisz
33 2010-03-22 wyznaczenia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 • zarz_33_10.doc
  otwórz   zapisz
17 2010-03-15 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_17_10.doc
  otwórz   zapisz
16 2010-03-15 powierzenia gminnej jednostce organizacyjnej administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
 • zarz_16_10.doc
  otwórz   zapisz
15 2010-03-11 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_15_10.doc
  otwórz   zapisz
13 2010-03-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_13_10.doc
  otwórz   zapisz
14 2010-03-10 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_14_10.doc
  otwórz   zapisz
12 2010-03-03 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_12_10.doc
  otwórz   zapisz
11 2010-03-03 oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • zarz_11_10.doc
  otwórz   zapisz
10 2010-02-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2010 r.
 • zarz_10_10.doc
  otwórz   zapisz
8 2010-02-23 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_08_10.doc
  otwórz   zapisz
9 2010-02-23 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy.
 • zarz_09_10.doc
  otwórz   zapisz
7 2010-02-22 ustalenia warunków i ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_07_10.doc
  otwórz   zapisz
6 2010-02-15 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz_06_10.doc
  otwórz   zapisz
5 2010-02-11 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie
 • zarz_05_10.doc
  otwórz   zapisz
4 2010-02-11 zmiany Zarządzenia Nr 85 /09 Burmistrza Głowna z dnia 22 czerwca 2009 r. sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Głownie
 • zarz_04_10.doc
  otwórz   zapisz
3 2010-02-09 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_03_10.doc
  otwórz   zapisz
2 2010-01-29 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert celem wyłonienia podmiotu do realizacji zadań działalności pożytku publicznego, który otrzyma dotacje celowe przekazane z budżetu Miasta w 2010r.
 • zarz_02_10.doc
  otwórz   zapisz
1 2010-01-03 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_01_10.doc
  otwórz   zapisz