Strona główna

» Pokaż wyszukiwarkę

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki
156 2008-12-30 zmiany Zarządzenia Nr 42/2008 Burmistrza Głowna z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim W Głownie
 • zarz_156_08.doc
  otwórz   zapisz
157 2008-12-30 powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw księgowości w Referacie Finansowo- Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Głownie.
 • zarz_157_08.doc
  otwórz   zapisz
155 2008-12-23 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert celem wyłonienia podmiotu do realizacji zadań działalności pożytku publicznego, który otrzyma dotacje celowe przekazane z budżetu Miasta w 2009r.
 • zarz_155_08.doc
  otwórz   zapisz
153 2008-12-22 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych lokali.
 • zarz_153_08.doc
  otwórz   zapisz
152 2008-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_152_08.doc
  otwórz   zapisz
151 2008-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_151_08.doc
  otwórz   zapisz
149 2008-12-12 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • zarz_149_08.doc
  otwórz   zapisz
148 2008-12-11 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 • zarz_148_08.doc
  otwórz   zapisz
147 2008-12-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_147_08.doc
  otwórz   zapisz
145 2008-12-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_145_08.doc
  otwórz   zapisz
146 2008-12-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_146_08.doc
  otwórz   zapisz
144 2008-12-09 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_144_08.doc
  otwórz   zapisz
143 2008-12-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_143_08.doc
  otwórz   zapisz
142 2008-11-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_142_08.doc
  otwórz   zapisz
139 2008-11-27 ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu i warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_139_08.doc
  otwórz   zapisz
140 2008-11-27 w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_140_08.doc
  otwórz   zapisz
141 2008-11-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_141_08.doc
  otwórz   zapisz
137 2008-11-27 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oddanej w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia jej wykazu.
 • zarz_137_08.doc
  otwórz   zapisz
138 2008-11-27 udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie przyłącza energetycznego przez nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy
 • zarz_138_08.doc
  otwórz   zapisz
136 2008-11-26 udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przez nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy.
 • zarz_136_08.doc
  otwórz   zapisz
135 2008-11-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_135_08.doc
  otwórz   zapisz
134 2008-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_134_08.doc
  otwórz   zapisz
133 2008-11-19 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • zarz_133_08.doc
  otwórz   zapisz
129 2008-11-12 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_130_08.doc
  otwórz   zapisz
130 2008-11-12 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_130_08.doc
  otwórz   zapisz
131 2008-11-12 powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 • zarz_131_08.doc
  otwórz   zapisz
132 2008-11-12 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Głownie, ustalenia jej organizacji i trybu działania
 • zarz_132_08.doc
  otwórz   zapisz
128 2008-11-07 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_128_08.doc
  otwórz   zapisz
126 2008-11-06 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminyoraz powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_126_08.doc
  otwórz   zapisz
127 2008-11-06 wyrażenia zgody inwestorowi na lokalizację budynku magazynowego w granicy z działką gruntu stanowiącą własność gminy
 • zarz_127_08.doc
  otwórz   zapisz
125 2008-11-04 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_125_08.doc
  otwórz   zapisz
122 2008-10-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_122_08.doc
  otwórz   zapisz
123 2008-10-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_123_08.doc
  otwórz   zapisz
121 2008-10-30 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • zarz_121_08.doc
  otwórz   zapisz
120 2008-10-23 wyrażenia zgody gminnej jednostce organizacyjne na dokonanie rozbiórki obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność gminy oddanej w trwały zarząd.
 • zarz_120_08.doc
  otwórz   zapisz
119 2008-10-23 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_119_08.doc
  otwórz   zapisz
118 2008-10-22 przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
 • zarz_118_08.doc
  otwórz   zapisz
116 2008-10-21 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_116_08.doc
  otwórz   zapisz
117 2008-10-21 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_117_08.doc
  otwórz   zapisz
115 2008-10-17 upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych z przekazywaniem informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych określonych ustawą z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424, z 2004r. Nr 68 poz. 623, Nr 116, poz. 1203, z 206r Nr 157, poz. 1119 i z 2007r. Nr 192, poz. 1378)
 • zarz_115_08.doc
  otwórz   zapisz
114 2008-10-16 oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • zarz_114_08.doc
  otwórz   zapisz
113 2008-10-14 ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie w listopadzie 2008 r.
 • zarz_113_08.doc
  otwórz   zapisz
112 2008-10-10 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie do podjęcia działań remontu i modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanych przy ul. Kopernika 45 w Głownie.
 • zarz_112_08.doc
  otwórz   zapisz
110 2008-10-09 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_110_08.doc
  otwórz   zapisz
111 2008-10-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_111_08.doc
  otwórz   zapisz
109 2008-10-09 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_109_08.doc
  otwórz   zapisz
124 2008-10-03 powołania „Zespołu Doradczego” do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2,w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012”’
 • zarz_124_08.doc
  otwórz   zapisz
108 2008-10-03 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_108_08.doc
  otwórz   zapisz
107 2008-10-03 powołania komisji d/s nagród.
 • zarz_107_08.doc
  otwórz   zapisz
106 2008-10-02 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_106_08.doc
  otwórz   zapisz
105 2008-10-02 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • zarz_105_08.doc
  otwórz   zapisz
104 2008-10-02 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy.
 • zarz_104_08.doc
  otwórz   zapisz
103 2008-10-02 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oddanej w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia jej wykazu.
 • zarz_103_08.doc
  otwórz   zapisz
102 2008-09-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_102_08.doc
  otwórz   zapisz
101 2008-09-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r
 • zarz_101_08.doc
  otwórz   zapisz
100 2008-09-25 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • zarz_100_08.doc
  otwórz   zapisz
96 2008-09-19 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy
 • zarz_96_08.doc
  otwórz   zapisz
99 2008-09-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r
 • zarz_99_08.doc
  otwórz   zapisz
98 2008-09-19 upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz do odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników.
 • zarz_98_08.doc
  otwórz   zapisz
97 2008-09-19 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
 • zarz_97_08.doc
  otwórz   zapisz
95 2008-09-18 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_95_08.doc
  otwórz   zapisz
94 2008-09-17 ustalenia warunków i ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_94_08.doc
  otwórz   zapisz
93 2008-09-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_93_08.doc
  otwórz   zapisz
92 2008-09-12 zmiany zarządzenia Burmistrza nr 31/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie do podjęcia modernizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wymiany grzejników w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1
 • zarz_92_08.doc
  otwórz   zapisz
91 2008-09-10 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_91_08.doc
  otwórz   zapisz
89 2008-09-10 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • zarz_89_08.doc
  otwórz   zapisz
90 2008-09-10 upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
 • zarz_90_08.doc
  otwórz   zapisz
88 2008-09-10 przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • zarz_88_08.doc
  otwórz   zapisz
87 2008-09-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_87_08.doc
  otwórz   zapisz
84 2008-08-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_84_08.doc
  otwórz   zapisz
85 2008-08-28 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie
 • zarz_85_08.doc
  otwórz   zapisz
86 2008-08-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_86_08.doc
  otwórz   zapisz
82 2008-08-28 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • zarz_82_08.doc
  otwórz   zapisz
83 2008-08-28 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • zarz_83_08.doc
  otwórz   zapisz
81 2008-08-27 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy
 • zarz_81_08.doc
  otwórz   zapisz
80 2008-08-27 udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie przyłącza telefonicznego przez nieruchomość stanowiącą własność gminy.
 • zarz_80_08.doc
  otwórz   zapisz
79 2008-08-26 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy
 • zarz_79_08.doc
  otwórz   zapisz
78 2008-08-21 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiącej własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste orz ogłoszenia ich wykazu.
 • zarz_78_08.doc
  otwórz   zapisz
77 2008-08-12 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r
 • zarz_77_08.doc
  otwórz   zapisz
75 2008-08-12 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_75_08.doc
  otwórz   zapisz
76 2008-08-12 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_76_08.doc
  otwórz   zapisz
72 2008-07-31 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz_72_08.doc
  otwórz   zapisz
73 2008-07-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_73_08.doc
  otwórz   zapisz
74 2008-07-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_74_08.doc
  otwórz   zapisz
71 2008-07-24 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych lokali.
 • zarz_71_08.doc
  otwórz   zapisz
69 2008-07-22 zmiany Zarządzenia Nr 42/2008 Burmistrza Głowna z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • zarz_69_08.doc
  otwórz   zapisz
70 2008-07-21 powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie miasta Głowna
 • zarz_70_08.doc
  otwórz   zapisz
68 2008-07-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_68_08.doc
  otwórz   zapisz
67 2008-06-24 udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie przyłącza kablowego doziemnego do sieci energetycznej przez nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy
 • zarz_67_08.doc
  otwórz   zapisz
66 2008-06-20 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_66_08.doc
  otwórz   zapisz
65 2008-06-18 udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie przyłącza do sieci wodociągowej przez nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy
 • zarz_65_08.doc
  otwórz   zapisz
64 2008-06-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_64_08.doc
  otwórz   zapisz
63 2008-06-02 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_63_08.doc
  otwórz   zapisz
62 2008-05-30 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy
 • zarz_62_08.doc
  otwórz   zapisz
59 2008-05-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_59_08.doc
  otwórz   zapisz
58 2008-05-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_58_08.doc
  otwórz   zapisz
61 2008-05-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_61_08.doc
  otwórz   zapisz
60 2008-05-28 powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głownie oraz ustalenia jego składu osobowego.
 • zarz_60_08.doc
  otwórz   zapisz
57 2008-05-26 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do przeprowadzenia remontu urządzeń przystani i kąpieliska
 • zarz_57_08.doc
  otwórz   zapisz
56 2008-05-23 ustalenia warunków i ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_56_08.doc
  otwórz   zapisz
55 2008-05-20 powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko urzędnicze od referenta do inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Głownie.
 • zarz_55_08.doc
  otwórz   zapisz
54 2008-05-15 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminyi ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.
 • zarz_54_08.doc
  otwórz   zapisz
53 2008-05-15 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_63_08.doc
  otwórz   zapisz
52 2008-05-12 wyrażenia zgody na udostępnienie gruntów stanowiących własność gminy w celu dokonania robót budowlanych.
 • zarz_52_08.doc
  otwórz   zapisz
51 2008-05-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_51_08.doc
  otwórz   zapisz
50 2008-05-08 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_50_08.doc
  otwórz   zapisz
49 2008-04-24 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_49_08.doc
  otwórz   zapisz
48 2008-04-24 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanych części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • zarz_48_08.doc
  otwórz   zapisz
47 2008-04-23 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do reprezentowania Gminy Miasta Głowno przy realizacji projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” w ramach Poddziałania 7.1.1 w priorytecie VII Programu Operacyjnego Ludzki 2007 – 2013 realizowanego ze środków Europejskiego Społecznego
 • zarz_47_08.doc
  otwórz   zapisz
46 2008-04-22 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_46_08.doc
  otwórz   zapisz
45 2008-04-22 udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie przyłącza energetycznego napowietrznego przez nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy
 • zarz_45_08.doc
  otwórz   zapisz
42 2008-04-21 ustalenia wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • zarz_42_08.doc
  otwórz   zapisz
44 2008-04-21 powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru na wolne stanowisko urzędnicze od referenta do inspektora w Referacie Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • zarz_44_08.doc
  otwórz   zapisz
43 2008-04-21 ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie w maju 2008 r
 • zarz_43_08.doc
  otwórz   zapisz
41 2008-04-15 ustalenia warunków i ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_41_08.doc
  otwórz   zapisz
40 2008-04-14 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_40_08.doc
  otwórz   zapisz
38 2008-04-11 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia budowy nawierzchni ulicy Małej w dzielnicy Cichorajka.
 • zarz_38_08.doc
  otwórz   zapisz
39 2008-04-11 przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Miasta Głowna
 • zarz_39_08.doc
  otwórz   zapisz
37 2008-04-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_37_08.doc
  otwórz   zapisz
36 2008-04-08 oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
 • zarz_36_08.doc
  otwórz   zapisz
35 2008-04-03 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych lokali
 • zarz_35_08.doc
  otwórz   zapisz
28 2008-03-31 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_28_08.doc
  otwórz   zapisz
34 2008-03-31 udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Klubu Sportowego „Gosso- Stal”Głowno do podjęcia modernizacji stadionu przy ul. Kopernika
 • zarz_34_08.doc
  otwórz   zapisz
33 2008-03-31 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie do podjęcia termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 3-III etap
 • zarz_33_08.doc
  otwórz   zapisz
32 2008-03-31 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie do podjęcia termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 2-III etap
 • zarz_32_08.doc
  otwórz   zapisz
31 2008-03-31 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie do podjęcia modernizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wymiany grzejników w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1
 • zarz_31_08.doc
  otwórz   zapisz
30 2008-03-31 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie do podjęcia modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3
 • zarz_30_08.doc
  otwórz   zapisz
29 2008-03-31 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie do podjęcia termomodernizacji budynku oraz modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1
 • zarz_29_08.doc
  otwórz   zapisz
27 2008-03-31 oddania w nieodpłatne użytkowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości
 • zarz_27_08.doc
  otwórz   zapisz
26 2008-03-28 w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2008.
 • zarz_26_08.doc
  otwórz   zapisz
24 2008-03-26 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_24_08.doc
  otwórz   zapisz
25 2008-03-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 r
 • zarz_25_08.doc
  otwórz   zapisz
23 2008-03-19 udostępnienia gruntów stanowiących własność gminy
 • zarz_23_08.doc
  otwórz   zapisz
22 2008-03-14 powierzenia gminnej jednostce organizacyjnej administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy
 • zarz_22_08.doc
  otwórz   zapisz
20 2008-03-06 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej.
 • zarz_20_08.doc
  otwórz   zapisz
21 2008-03-06 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_21_08.doc
  otwórz   zapisz
19 2008-03-06 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • zarz_19_08.doc
  otwórz   zapisz
18 2008-02-28 powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • zarz_18_08.doc
  otwórz   zapisz
17 2008-02-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_17_08.doc
  otwórz   zapisz
16 2008-02-25 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_16_08.doc
  otwórz   zapisz
15 2008-02-18 wyrażenia zgody inwestorowi na dokonanie rozbudowy wraz z nadbudową budynku gospodarczego usytuowanego w granicy z gruntami pozostającymi we władaniu gminy
 • zarz_15_08.doc
  otwórz   zapisz
14 2008-02-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_14_08.doc
  otwórz   zapisz
13 2008-02-15 powołania Zespołu ds. określenia propozycji warunków oddania w dzierżawę Szpitala Miejskiego w Głownie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • zarz_13_08.doc
  otwórz   zapisz
12 2008-02-11 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_12_08.doc
  otwórz   zapisz
11 2008-02-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 r.
 • zarz_11_08.doc
  otwórz   zapisz
10 2008-02-04 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • zarz_10_08.doc
  otwórz   zapisz
8 2008-01-28 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem realizacji III etapu budowy ul. Wyspiańskiego.
 • zarz_08_08.doc
  otwórz   zapisz
7 2008-01-28 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem realizacji I etapu budowy ul. Pięknej.
 • zarz_07_08.doc
  otwórz   zapisz
6 2008-01-28 pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem budowy parkingu przy ul. Sikorskiego.
 • zarz_06_08.doc
  otwórz   zapisz
9 2008-01-24 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości.
 • zarz_09_08.doc
  otwórz   zapisz
5 2008-01-21 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_05_08.doc
  otwórz   zapisz
4 2008-01-21 Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Głowna na okres od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. opracowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • zarz_04_08.doc
  otwórz   zapisz
3 2008-01-16 przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • zarz_03_08.doc
  otwórz   zapisz
2 2008-01-15 wyrażenia zgody inwestorowi na lokalizację budynku mieszkalnego przy granicy z działką gruntu pozostającą we władaniu gminy.
 • zarz_02_08.doc
  otwórz   zapisz
1 2008-01-14 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_01_08.doc
  otwórz   zapisz