Radni

Skład osobowy Rady Miejskiej w Głownie

Grzegorz Szkup – Przewodniczący Rady

Beata Wszołek–Lewandowska – Wiceprzewodnicząca Rady

Wojciech Baleja

Małgorzata Baraniak – Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich

Tomasz Chmielewski

Maria Furga – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Jakub Kowalski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tomasz Lenart

Maciej Lisowski

Bożena Michalska

Przemysław Milczarek – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

Grzegorz Oraś

Magdalena Sadowska

Krzysztof Wawrzyn

Krzysztof Zieliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej