Radni

Skład osobowy Rady Miejskiej w Głownie

Grzegorz Szkup - Przewodniczący Rady

Beata Wszołek-Lewandowska - Wiceprzewodnicząca Rady

Wojciech Baleja

Małgorzata Baraniak - Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich

Tomasz Chmielewski

Maria Furga - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Jakub Kowalski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tomasz Lenart

Maciej Lisowski

Bożena Michalska

Przemysław Milczarek - Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

Grzegorz Oraś

Magdalena Sadowska

Krzysztof Wawrzyn

Krzysztof Zieliński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej