Inwestycje zakończone

2020

 • Budowa ul. Ułańskiej w Głownie - 878.203,53 zł w tym dofinansowanie z FDS 526.922,00 zł
 • Budowa ul. Wyszyńskiego od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego oraz budowa ul. Wyzwolenia i ul. Andersa na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Sikorskiego w Głownie - 666.820,77 zł, w tym dofinansowanie RFIL w kwocie 630.295,00 zł
 • Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki w Głownie - 718.030, 96 zł, w tym dofinasowanie z FDS do kwoty 430.818,00 zł

2019

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna - 3.254.397,84 w tym dofinansowanie z UE do kwoty 1.819.901,15 zł

2018

 • Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie – 4.057.073,27 zł, w tym 2.828.890,67 zł – dotacja unijna, 1.228.182,60 zł – wkład własny
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego i części ul. Skokowskiego – 200.000,00 zł
 • Budowa ul. Broniewskiego – 540.000,00 zł
 • Budowa ul. Nałkowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Ordona - I etap – 120.000,00 zł   
 • Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła – 230.000,00 zł
 • Budowa ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Letniej – 215.000,00 zł
 • Remont chodnika przy ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wojska Polskiego – 120.000,00 zł
 • Wykonanie odwodnienia ul. Zakopiańskiej – 100.000,00 zł
 • Wykonanie projektu budowlanego ul. Modrzewiowej – 30.000,00 zł
 • Zakup równiarki drogowej – 235.119,72 zł (koszt całkowity leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Gminy Miasta Głowno – 507.492,59 zł)
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna (SP2) – 2.787.697,21 zł, w tym 1.487.646,42 zł – dotacja unijna, 1.300.050,79 zł – wkład własny
 • „Bezpieczne Głowno” - zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP w Głownie (budżet obywatelski) – 44.085,00 zł
 • Park fitness z wieżą kalisteniczną  (budżet obywatelski) – 25.000,00 zł
 • Wielofunkcyjny plac sportowo-edukacyjny przy SP nr 3 w Głownie (budżet obywatelski) – 50.000,00 złUtworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2018 r. 32 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Głownie przy ul. Kościuszki 11/13 – 1.023.000,00 zł, w tym 418.400,00 zł – z Programu Maluch+, 604.600,00 zł – wkład własny
 • Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno - III etap – 150.000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów" przy ul. Norblina – 685.196,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi
 • Budowa zaplecza sportowego przy boiskach obok Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie – 150.000,00 zł
 • Budowa ogrodzenia parku linowego wraz z budową budynku gospodarczego do obsługi parku – 41.500,00 zł
 • Budowa wiaty drewnianej dla starszych zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt w Głownie – 17.000,00 zł
 • Program Ograniczania Niskiej Emisji – 63.158,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi)
 • Odnawialne Źródła Energii – 51.885,93 zł (środki z RPO Województwa Łódzkiego)
 • Upiększamy nasze miasto – Murale w Głownie (budżet obywatelski) – 30.915,00 zł

2017

 • Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie – 1.300.000 zł
 • Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5101 – ul. Bielawska w Głownie II etap – 51.000 zł
 • Budowa chodnika na ul. Kopernika – 123.720 zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, części ul. Ordona i części ul. Traugutta – 416.000 zł
 • Budowa ul. Tuwima - 600.000 zł
 • Budowa ul. Limanowskiego wraz z budową chodników i zjazdów do posesji – 250.000 zł
 • Budowa ul. Wąskiej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi – 250.000 zł
 • Budowa ul. Wyszyńskiego od ul. Prawej do ul. Popiełuszki wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej – II etap – 300.000 zł
 • Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej – 20.000 zł
 • Adaptacja nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie – 528.296,21 zł
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna – 30.000 zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – II etap – 200.000 zł
 • Budowa przodu boksów w schronisku dla zwierząt – 5.000 zł
 • Wybudowanie zadaszenia nad kojcami w schronisku dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni kojców – 8.000 zł
 • Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów” przy ul. Norblina – 200.000 zł
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka - dofinansowanie unijne w ramach RPO – 1.048.760,39 zł, udział własny gminy – 491.000 zł
 • Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie przy ul. Piaskowej – 115.000 zł,

2016

 • Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie – I etap – 590.000 zł (to całkowity wkład Gminy Miasta Głowno w projekt ubiegający się o dofinansowanie unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych za pośrednictwem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, całkowita wartość tego projektu to ponad 3 mln zł)
 • Budowa ul. Dworskiej – I etap – 700.000 zł
 • Budowa ulic w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 – I etap: budowa ul. Żwirki na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej wraz z wykonaniem niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej – 800.000 zł
 • Wykonanie projektu odwodnienia ulic: Zabrzeźniańskiej, Skokowskiego i Wyszyńskiego wraz  z przebudową ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prawej do ul. Popiełuszki – 180.000 zł
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna – I etap – 200.000 zł (projekt z dofinansowaniem unijnym w ramach ZIT)
 • Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – I etap – 375.000 zł (projekt z dofinansowaniem unijnym w ramach ZIT)
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Głownie – 170.000 zł
 • Wykup gruntów pod projektowana ul. Wąską – 65.000 zł

2015

 • Dofinansowanie (na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim) przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej  ul. Swoboda w Głownie – 45.000 zł
 • Remont ul. Złotej na odcinku od ul. Kilińskiego do mostu na rzece Brzuśni wraz z wykonaniem chodnika i wjazdów do posesji po prawej stronie ul. Złotej na odcinku od ul. Zgierskiej do mostu na rzece Brzuśni – 519.992,88 zł
 • Przebudowa ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do granic miasta – 304.760,92 zł
 • Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Wiśniową – 102.309,26 zł
 • Termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie – I etap – 36.860 zł
 • Dofinansowanie modernizacji obiektu strażnicy PSP w Zgierzu – 6.500 zł
 • Zakup sprzętu ratowniczego  dla OSP Głowno – 11.200 zł
 • Zakup i instalacja monitoringu na terenie miasta Głowna – 24.964,70 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Monte Cassino – 25.830 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP1 w Głownie – 339.631,17 zł
 • Dostawa i montaż urządzeń w postaci placu zabaw w formie statku oraz urządzeń sezonowego Parku Wodnego na plażę i kąpielisko w Głownie – 130.000 zł

2014

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej wraz z odtworzeniem nawierzchni – 345.000 zł
 • Budowa szybu windowego zewnętrznego przy budynku przychodni Remedium w Głownie – 255.000 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Głownie – 869.870 zł
 • Budowa boisk do tenisa ziemnego – 317.000 zł
 • Budowa ul. Prawej – 327.800 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Złotej wraz z odwodnieniem i budową kanalizacji deszczowej – 150.000 zł
 • Zagospodarowanie terenu parkingu-ryneczku przy os. Kopernika - I etap – 202.000 zł
 • Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Sikorskiego – 222.712 zł
 • Wymiana wrót garażowych w budynku przy ul. Złotej użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną – 67.000 zł
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Łowickiej 8a w Głownie, użytkowanego przez TKKF „Expandor” - 162.992 zł
 • Wykonanie projektu i odwodnienia ul. Wyzwolenia – I etap – 190.000 zł
 • Zakup samochodu ciężarowego z dziewięcioma miejscami, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – 26.000 zł
 • Zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie – 15.000 zł
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 45 w Głownie, użytkowanego przez MOK – 285.514 zł
 • Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15 – docieplenie elewacji od strony północno-zachodniej – 34.028 zł
 • Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie – dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – 57.900 zł
 • Budowa połączenia kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z kanalizacją sanitarną w ul. Fabrycznej – 8.000 zł
 • Renowacja pomnika usytuowanego w parku im. Armii Krajowej – 45.000 zł
 • Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Norblina 1 w Głownie – 50.000 zł

2013

 • Wykonanie projektu budowy ulic: Dworskiej (od ul. Wigury do ul. Wiśniowej), Spornej, Sportowej, 11 Listopada, Granicznej, Rataja, Orzeszkowej i Spółdzielczej. Przebudowa ul. Żwirki (od ul. Granicznej do Pl. Reymonta) polegająca na odtworzeniu jezdni asfaltowej i budowie chodnika oraz przebudowa Pl. Reymonta. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach: Granicznej, 11 Listopada i Żwirki (od ul. Spółdzielczej do ul. Granicznej) i dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci oświetlenia ulicznego w ulicach objętych dokumentacją projektową – 330.000 zł
 • Budowa ul. Łysogórskiej – 487.360 zł
 • Budowa ul. Św. Barbary, ul. Polnej (od Mickiewicza do ul. Fabrycznej), budowa zjazdów do posesji na odcinku ul. Obr. Westerplatte (od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej) – 918.181 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głowno - ul. Targowa (ostatni etap) – 885.608 zł
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach – 447.715 zł
 • Termomodernizacja budynku Przychodni Remedium – 252.800 zł
 • Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją głównej płyty boiska piłkarskiego położonego przy ul. Kopernika 45 – 169.740 zł
 • Remont nawierzchni ul. Czackiego – 350.000 zł
 • Częściowy remont mostu na ul. Solskiego – 70.000 zł
 • Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie
 • Przebudowa targowiska stałego w mieście Głownie "Mój Rynek" - 1.426.000,00 zł
 • Projekt „Indywidualność siłą”

 

2012