Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
IX 48 1990-12-28 nabycia na własność gminy miasta Głowna nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 40.
IX 47 1990-12-28 potwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Kierownikiem Rejonu w Zgierzu a Zarządem Miasta Głowna.
IX 46 1990-12-28 Miejskiego Funduszu Gospodarki Wodnej.
IX 45 1990-12-28 odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Pani Teresy Radzikowskiej.
IX 44 1990-12-28 ustalenia wykazów obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem 27 maja 1990 r.
IX 43 1990-12-28 Samorządów Mieszkańców.
IX 42 1990-12-28 wprowadzenia aneksu do Statutu Gminy Miasta Głowna.
VIII 41 1990-10-30 ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Głowna.
VIII 40 1990-10-30 powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
VII 39 1990-10-12 powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głownie i Urzędzie Gminy w Głownie.
VII 38 1990-10-12 uzupełnienia składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej.
VII 37 1990-10-12 podwyższenia diet dla radnych i członków spoza Rady oraz podwyższenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
VII 36 1990-10-12 wyboru ławników do sądów powszechnych oraz członków kolegium d/s wykroczeń na kadencję lat 1991-94.
VII 35 1990-10-12 powołania Komisji Doraźnej d/s przygotowania referendum.
VII 34 1990-10-12 odwołania ze stanowiska Naczelnika Miasta Głowna Pana Hieronima Wesołowskiego.
VII 33 1990-10-12 oddzielenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie od Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie.
VI 32 1990-09-14 uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Publicznych i Zatrudnienia.
VI 31 1990-09-14 określenia wysokości sumy do której Zarząd Gminy Miasta Głowna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
VI 30 1990-09-14 utworzenia Miejskiej Służby Porządkowej.
VI 29 1990-09-14 przekazania na majątek gminy Lecznicy dla Zwierząt.
VI 28 1990-09-14 wprowadzenia aneksu do Statutu Gminy Miasta Głowna.
VI 27 1990-09-14 powołania Sekretarza Gminy Miasta Głowna.
V 26 1990-08-17 uzupełnienia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej o członków spoza Rady.
V 25 1990-08-17 upoważnienia Zarządu Gminy miasta Głowna do dokonywania zmian w budżecie w roku budżetowym 1990.
V 24 1990-08-17 upoważnienia Zarządu Gminy miasta Głowna do zaciągnięcia jednorazowego zobowiązania na kontynuację budowy bloku komunalnego.
V 23 1990-08-17 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Gminy miasta Głowna w roku budżetowym 1990.
IV 22 1990-07-20 wybrania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Głowna Pana Włodzimierza Kowalewskiego.
III 21 1990-07-13 powołania składu osobowego Komisji Doraźnej.
III 20 1990-07-13 powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Pani Teresy Radzikowskiej.
III 19 1990-07-13 powołania do składów osobowych Komisji Stałych i Doraźnych Rady Miejskiej w Głownie osób spoza Rady.
III 18 1990-07-13 zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie.
III 17 1990-07-13 wprowadzenia aneksu do Statutu Gminy.
II 16 1990-06-19 przyznania diet dla radnych oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
II 15 1990-06-19 powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy.
II 14 1990-06-19 uchwalenia Statutu Gminy miasta Głowna.
II 13 1990-06-19 powołania składów osobowych Komisji Doraźnych.
II 12 1990-06-19 powołania składów osobowych Komisji Stałych.
II 11 1990-06-19 wyboru członków Zarządu Gminy miasta Głowna.
II 10 1990-06-19 ustalenia liczby członków Zarządu Gminy miasta Głowna.
II 9 1990-06-19 powołania Burmistrza miasta Głowna.
I 8 1990-06-06 ustalenia pozostałego składu osobowego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Głownie.
I 7 1990-06-06 powołania Przewodniczących Komisji Stałych i Doraźnych Rady Miejskiej w Głownie.
I 6 1990-06-06 powołania delegata do Sejmiku Samorządowego.
I 5 1990-06-06 osobowego powołania zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
I 4 1990-06-06 powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.
I 3 1990-06-06 powołania liczby i rodzajów doraźnych Komisji.
I 2 1990-06-06 ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
I 1 1990-06-06 ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie.