Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XXXII 247 2008-12-29 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
 • XXXII-247-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXII 246 2008-12-29 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXXII-246-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIV/253/09 z dn. 2009-02-25
XXXI 244 2008-12-15 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2009r.
 • XXXI-244-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 243 2008-12-15 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Głowna na 2009r.
 • XXXI-243-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 242 2008-12-15 przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
 • XXXI-242-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 241 2008-12-15 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XXXI-241-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 240 2008-12-15 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XXXI-240-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 239 2008-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXXI-239-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 238 2008-12-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXXI-238-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 237 2008-12-15 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXXI-237-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 236 2008-12-15 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXXI-236-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 235 2008-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXXI-235-08.doc
  otwórz   zapisz
XXXI 245 2008-12-15 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2009 rok.
 • XXXI-245-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XXXIV/250/09, XXXIV/251/09, XXXIV/252/09, XXXV/260/09, XXXV/261/09, XXXV/262/09, XXXV/263/09, XXXV/265/09, XXXVI/272/09, XXXVII/274/09, XXXVIII/288/09, XXXVIII/289/09, XXXVIII/291/09, XXXVIII/296/09, XXXIX/300/09, XXXIX/302/09, XL/306/09, XLI/307/09, XLII/309/09, XLII/310/09, XLII/311/09, XLII/312/09, XLII/313/09, XLII/314/09, XLII/315/09, XLII/316/09, XLII/317/09, XLII/318/09, XLII/319/09, XLIII/333/09, XLIII/334/09, XLIII/335/09, XLIII/336/09, XLIII/343/09, XLIII/344/09, XLIII/345/09, XLIV/346/09, XLIV/347/09, XLIV/348/09, XLIV/349/09, XLIV/352/09, XLIV/353/09.
XXX 234 2008-12-08 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXX-234-08.doc
  otwórz   zapisz
XXX 233 2008-12-08 zmiany Uchwały Nr XVI/127/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXX-233-08.doc
  otwórz   zapisz
XXX 232 2008-12-08 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXX-232-08.doc
  otwórz   zapisz
XXX 231 2008-12-08 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXX-231-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIV/254/09 z dn. 2009-02-25
XXIX 226 2008-11-19 upoważnienia Burmistrza Głowna do podjęcia działań zmierzających do wspólnej realizacji inwestycji z Zarządem Powiatu Zgierskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 • XXIX-226-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 224 2008-11-19 przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2007.
 • XXIX-224-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 223 2008-11-19 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Głowna.
 • XXIX-223-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 221 2008-11-19 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XXIX-221-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 220 2008-11-19 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oddanej w użytkowanie wieczyste.
 • XXIX-220-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 218 2008-11-19 określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze Gminy Miasta Głowna transportu drogowego taksówką.
 • XXIX-218-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 217 2008-11-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIX-217-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 216 2008-11-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIX-216-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 215 2008-11-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIX-215-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 214 2008-11-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIX-214-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 213 2008-11-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIX-213-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 212 2008-11-19 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIX-212-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 211 2008-11-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIX-211-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 206 2008-11-19 wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.
 • XXIX-206-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XVIII/113/11 z dnia 2011-10-26, XLII/340/13 z dnia 2013-03-27.
XXIX 207 2008-11-19 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie do sprawowania nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie.
 • XXIX-207-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą V/38/11 z dnia 2011-01-26.
XXIX 208 2008-11-19 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • XXIX-208-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: IV/31/10. Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XIX/125/11 z dnia 2011-11-30.
XXIX 209 2008-11-19 określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Głowna.
 • XXIX-209-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XIX/127/11 z dnia 2011-11-30.
XXIX 210 2008-11-19 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • XXIX-210-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLIII/337/09 z dn. 2009-12-15
XXIX 219 2008-11-19 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie.
 • XXIX-219-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XL/313/13 z dnia 2013-01-30.
XXIX 222 2008-11-19 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • XXIX-222-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 225 2008-11-19 zaopiniowania projektu uchwały przyjętego Uchwałą Nr XXXII/893/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu
 • XXIX-225-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 227 2008-11-19 zaopiniowania projektu uchwały przyjętego Uchwałą Nr XXXII/892/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu
 • XXIX-227-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 228 2008-11-19 uchylenia uchwał Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 czerwca 2007 roku oraz Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian uchwały Nr XLII/397/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu oraz zmiany uchwały Nr XLII/397/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 23 czerwca 2006 r w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu.
 • XXIX-228-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 229 2008-11-19 upoważnienia Burmistrza Głowna do podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji \"Rozbudowa ul. Rodzinnej I etap\" przeznaczonej do realizacji w 2009 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 • XXIX-229-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIX 230 2008-11-19 zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą \"Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie\"
 • XXIX-230-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 205 2008-10-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXVIII-205-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 204 2008-10-06 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Głowna.
 • XXVIII-204-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 202 2008-10-06 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy.
 • XXVIII-202-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 201 2008-10-06 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XXVIII-201-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 203 2008-10-06 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • XXVIII-203-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała uchylona uchwałą: VII/50/11 z dnia 2011-02-25.
XXVIII 200 2008-10-06 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXVIII-200-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 199 2008-10-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXVIII-199-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 198 2008-10-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXVIII-198-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 197 2008-10-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2008.
 • XXVIII-197-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVIII 196 2008-10-06 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXVIII-196-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 194 2008-09-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXVII-194-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVII 195 2008-09-29 zmiany uchwały Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.
 • XXVII-195-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXVII/190/12 z dnia 2012-04-25.
XXVI 193 2008-08-27 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XXVI-193-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVI 192 2008-08-27 przyjęcia Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie poprzez likwidację Szpitala Miejskiego w Głownie.
 • XXVI-192-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVI 191 2008-08-27 zmiany Uchwały Nr XX/164/08 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie aktywów trwałych.
 • XXVI-191-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVI 189 2008-08-27 zaopiniowania projektu uchwały przyjętego Uchwałą Nr XXIX/705/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.
 • XXVI-189-08.doc
  otwórz   zapisz
XXVI 190 2008-08-27 zaopiniowania projektu uchwały przyjętego Uchwałą Nr XXIX/713/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.
 • XXVI-190-08.doc
  otwórz   zapisz
XXV 188 2008-08-11 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXV-188-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 186 2008-07-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oddanej w użytkowanie wieczyste.
 • XXIV-186-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 185 2008-07-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-185-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 184 2008-07-28 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej.
 • XXIV-184-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 183 2008-07-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-183-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 182 2008-07-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-182-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 181 2008-07-28 przyjęcia wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXIV-181-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 180 2008-07-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-180-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 179 2008-07-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-179-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 178 2008-07-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-178-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 177 2008-07-28 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-177-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 176 2008-07-28 zmiany budżetu i w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-176-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 175 2008-07-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-175-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 174 2008-07-28 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dmosin dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego.
 • XXIV-174-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 173 2008-07-28 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIV-173-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIV 187 2008-07-28 zgłoszenia Pana Wojciecha Brzeskiego - Burmistrza Głowna jako kandydata Miasta Głowna na członka Powiatowej Rady Zatrudnienie w Zgierzu.
 • XXIV-187-08.doc
  otwórz   zapisz
XXIII 172 2008-06-26 zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXIII-172-08.doc
  otwórz   zapisz
XXII 171 2008-06-10 zmiany uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głowna oraz wysokości miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne pojazdem niebędacym własnością pracodawcy.
 • XXII-171-08.doc
  otwórz   zapisz
XXII 170 2008-06-10 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno.
 • XXII-170-08.doc
  otwórz   zapisz
XXII 169 2008-06-10 przyjęcia wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2013.
 • XXII-169-08.doc
  otwórz   zapisz
XXII 168 2008-06-10 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXII-168-08.doc
  otwórz   zapisz
XXII 167 2008-06-10 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXII-167-08.doc
  otwórz   zapisz
XXII 166 2008-06-10 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXII-166-08.doc
  otwórz   zapisz
XXII 165 2008-06-10 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XXII-165-08.doc
  otwórz   zapisz
XX 164 2008-05-12 wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie aktywów trwałych.
 • XX-164-08.doc
  otwórz   zapisz
XX 163 2008-05-12 wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o ograniczenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie poprzez likwidację Szpitala Miejskiego w Głownie.
 • XX-163-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 162 2008-04-30 zmian Statutu Miasta Głowna.
 • XIX-162-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 160 2008-04-30 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste.
 • XIX-160-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 159 2008-04-30 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XIX-159-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 158 2008-04-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XIX-158-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 157 2008-04-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2008.
 • XIX-157-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 156 2008-04-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2008.
 • XIX-156-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 155 2008-04-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XIX-155-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 154 2008-04-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XIX-154-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 153 2008-04-30 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej polegającej na dofinansowaniu zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
 • XIX-153-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 152 2008-04-30 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2007 rok.
 • XIX-152-08.doc
  otwórz   zapisz
XIX 161 2008-04-30 zatwierdzenia projektu \"Aktywna integracja w mieście Głowno\" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • XIX-161-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 151 2008-03-12 zmiany uchwały Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zlecenia przez Radę Miejską Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w sprawie podziału środków dla organizacji pozarządowych w roku 2006 i 2007.
 • XVIII-151-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 149 2008-03-12 zmiany Uchwały Nr 252/XXVIII/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15.10.2001r w sprawie ulg i zwolnień w przejazdach komunikacją miejską w Głownie.
 • XVIII-149-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 147 2008-03-12 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowno.
 • XVIII-147-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 145 2008-03-12 nieodpłatnego nabycia na własność gminy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • XVIII-145-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 144 2008-03-12 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XVIII-144-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 143 2008-03-12 określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie.
 • XVIII-143-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 142 2008-03-12 wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • XVIII-142-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 141 2008-03-12 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XVIII-141-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 146 2008-03-12 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowno obejmującego teren: ul. Bielawskiej i ul. Wiejskiej – działka o numerze ewidencyjnym 9/2 przyjętego uchwałą Nr 332/XXXVI/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna obejmującego teren: ul. Bielawskiej i Wiejskiej – dz. nr ew. 9/2.
 • XVIII-146-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 148 2008-03-12 zmiany Uchwały Nr XXXVIII/364/06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 2 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • XVIII-148-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIII/222/12 z dnia 2012-09-26.
XVIII 150 2008-03-12 ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008r.
 • XVIII-150-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 140 2008-03-12 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XVIII-140-08.doc
  otwórz   zapisz
XVIII 139 2008-03-12 zmiany uchwały Nr XIV/121/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 01.12.2003 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej i rzeczowej, zmienionej uchwalą Nr XXVIII/261/05 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/03 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej i rzeczowej.
 • XVIII-139-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 138 2008-02-01 uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rok 2008.
 • XVII-138-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 136 2008-02-01 zatwierdzenia zmian w przedmiocie działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.
 • XVII-136-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 135 2008-02-01 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Głowna na lata 2007-2009.
 • XVII-135-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 134 2008-02-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XVII-134-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 133 2008-02-01 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2008.
 • XVII-133-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 132 2008-02-01 zmiany budżetu Miasta Głowna na 2008 rok.
 • XVII-132-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 131 2008-02-01 powołania Pana Grzegorza Urbanika w skład osobowy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie.
 • XVII-131-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 130 2008-02-01 odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie Pana Grzegorza Urbanika.
 • XVII-130-08.doc
  otwórz   zapisz
XVII 137 2008-02-01 określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 • XVII-137-08.doc
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXIX/526/23 z dnia 2023-01-25, uchylona uchwałą LXXXIII/576/23 z dnia 2023-04-26