Budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Żwirki do ul. Dworskiej w Głownie

 • Tablica promocyjna - do zamieszczenia na stronie przed opisem

Zadanie jest realizowane przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 20 kwietnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Łódzkiego a Gminą Miasta Głowna reprezentowaną przez Burmistrza Głowna została zawarta umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Żwirki do ul. Dworskiej w Głownie”.

Całkowita wartość zadania to 768 138,90 zł

Wartość dofinansowania z RFRD to 614 511,00 zł

Teren inwestycji został przekazany wykonawcy robót budowlanych w dniu 13 maja 2022 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej osób zamieszkałych przy ul. Granicznej (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Dworskiej).

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców ul. Granicznej (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Dworskiej), a pośrednio -  do mieszkańców całego Głowna i wszystkich osób korzystających z ww. infrastruktury.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji oraz chodnik.

 • przed 1
 • przed 2
 • przed 3
 • przed 4
 • w trakcie 1
 • 20220720_133423
 • 20220720_133440
 • 20220720_133522
 • 20220720_133714
 • 20220720_133707
 • a
 • b
 • c
 • e
 • f
 • d