Remont ul. Wojska Polskiego w Głownie

  • Tablica informacyjna o inwestycji pn. " Remont ul. Wojska Polskiego w Głownie"

Remont ul. Wojska Polskiego w Głownie

Zadanie jest realizowane przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 24 sierpnia 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Łódzkiego a Gminą Miasta Głowna reprezentowaną przez Burmistrza Głowna została zawarta umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ul. Wojska Polskiego w Głownie”.

Całkowita wartość zadania to 2 220 509,40 zł

Wartość dofinansowania z RFRD to 632 263,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości korzystania z ul. Wojska Polskiego, która stanowi bezpośredni dojazd do szpitala, żłobka miejskiego oraz budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy przedmiotowej ulicy.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców ul. Wojska Polskiego, a pośrednio -  do mieszkańców całego Głowna i wszystkich osób korzystających z ww. infrastruktury.

W ramach inwestycji przewidziano remont nawierzchni jezdni poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni i położenie nakładki, wymianę krawężników, remont chodników (tam gdzie jest to konieczne) i zjazdów indywidualnych do posesji.