Projekt budżetu Gminy Miasta Głowna na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Miasta Głowna na 2023 rok

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 64.732.260 zł w tym:

  • dochody bieżące w wysokości 52.242.185 zł,
  • dochody majątkowe w wysokości 12.490.075 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości  74.689.125,05 zł w tym:

  • wydatki bieżące w wysokości 56.542.322,00 zł,
  • wydatki majątkowe w wysokości 18.146.803,05 zł.
  • data: 2022-11-30