Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?