Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r.

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r.

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r.

Termin składania wniosków upływa 16 maja br.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/ lub https://www.facebook.com/lodzkiarimr