Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości