Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

IV przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy ulicach: Bielawskiej 49 i Spacerowej 4A.