Informacja Urzędu Miejskiego w Głownie

Informacja Urzędu Miejskiego w Głownie

W związku z rozpowszechnianiem przez radnego Rady Miejskiej w Głownie Tomasza Chmielewskiego informacji dotyczących złożonego przez niego projektu uchwały Rady Miejskiej w Głownie „w sprawie zastosowania aplikacji firmy Gov Tech Polska do wyjaśnienia niezgodności w ilości złożonych deklaracji odbioru odpadów komunalnych przez mieszkańców Miasta Głowna” Urząd Miejski w Głownie publikuje poniższe dokumenty w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi i wyrobienia w tej sprawie własnej opinii.