Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem "Mrożyczka"

Realizacja projektu Zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół zalewu Mrożyczka w Głownie

„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka”
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0083/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 539 757,97 zł.

Wartość maksymalnego dofinansowania UE wynosi 1 048 760,39 zł.

Na realizację projektu złożyły się:


Wykonanie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci z sześcioma tablicami edukacyjnymi
- Wykonawca: PPHU „Rostkowscy” S. C. J. i W . Rostkowscy z Olszewo-Borki 
- Koszt: 76.260  zł brutto

Ścieżka edukacyjnej dla dzieci z sześcioma tablicami edukacyjnymi, na utwardzonym terenie z kostki betonowej szerokości 1,50 m. i długości ok. 250m, zlokalizowana na grobli w północnej części zalewu. Wzdłuż ścieżki rozstawiono sześć tablic edukacyjnych z elementami ruchomymi o tematyce ekologicznej, dotyczące gatunków ptaków wodnych, gatunków ryb słodkowodnych oraz bezpieczeństwa nad wodą. 

Montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych
- Wykonawca: PPHU „Rostkowscy” S. C. J. i W . Rostkowscy z Olszewo-Borki 
- Koszt: 30.135 zł brutto

Montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery na terenie rekreacyjnym wokół zalewu Mrożyczka.


• Montaż dwóch stanowisk do grillowania – jednego w sąsiedztwie cypla od str. ul. Młynarskiej oraz drugiego – w sąsiedztwie stanowiska piknikowego pomiędzy ul. Plażową a ujściem rzeki  do zalewu. 
- Wykonawca: PPHU „Rostkowscy” S. C. J. i W . Rostkowscy z Olszewo-Borki 
- Koszt: 43.000 zł brutto

Wybudowano dwa stanowiska do grillowania o konstrukcji drewnianej kryte dachówką bitumiczną, na planie sześciokąta opisanego na okręgu o średnicy 6 m. 


• Montaż trzech stanowisk piknikowych – jednego w sąsiedztwie plaży, drugiego
w sąsiedztwie cypla od strony ul. Młynarskiej i trzeciego – po drugiej stronie drogi krajowej nr 14 pomiędzy ul. Plażową a ujściem rzeki Mrogi do zalewu.
- Wykonawca: firma RICOLAND-DOM z Suwałk
- Koszt: 15.990 zł brutto

Wybudowano trzy stanowiska piknikowe o wymiarach 3 m x 3 m wyposażone w stolik i siedziska, całość przykryta zadaszeniem na dwóch słupkach. Kompletne stanowisko stanowi jedną całość z możliwością łatwej zmiany lokalizacji. 


• Montaż altany taneczno-koncertowej o średnicy 10 m w sąsiedztwie  plaży i wypożyczalni sprzętu pływającego.
- Wykonawca: firma RICOLAND-DOM z Suwałk;
- koszt: 155.595 zł brutto;

Wybudowano altanę taneczno-koncertową o średnicy 10 m stanowiącą miejsce kameralnych prezentacji: tańców, śpiewu i występów zespołów muzycznych. Powierzchnia użytkowa altany wynosi 105,63m2. Wysokość altany - 7,48 m. Konstrukcja altany jest otwarta.

 
• Budowa pływającego mola rekreacyjnego z platformą widokową
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS H. Olchowski, A. Olchowska z miejscowości Sędławski w gminie Bartoszyce;
- Koszt: 243.151,95 zł brutto;

Wybudowano molo pływające w kształcie litery T o ramionach długości po 40m. Na przedłużeniu dolnego ramienia znajduje się platforma widokowa o wymiarach 5,0m x 5,0m. 


Budowa dwóch pływających pomostów cumowniczych (jednego od strony cypla vis a vis Urzędu Miejskiego,  zaś drugiego – po drugiej stronie drogi krajowej nr 14, od strony lasku przy ul. Plażowej)
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS H. Olchowski, A. Olchowska z miejscowości Sędławski w gminie Bartoszyce;
- Koszt: 41.862,23 zł brutto;

Wybudowano dwa pomosty cumownicze o tej samej konstrukcji i geometrii, przeznaczone będą do cumowania niewielkich jednostek pływających korzystających rekreacyjnie z zalewu. Jeden zlokalizowany od strony lasku przy ul. Plażowej, drugi – od strony cypla vis a vis ul. Młynarskiej. 


• Zakup 20 sztuk rowerów wodnych różnego typu (łabędź, samochód, delfin) 
- Wykonawca: PPHU NAVIGO z miejscowości Lipusz
- Koszt: 227.364,98 zł brutto;

Zakupiono: 10 rowerów wodnych typu łabędź, 5 – typu delfin i 5 – typu samochód. 


• Zakup dodatkowych konstrukcji dmuchanych do sezonowego parku wodnego.
- Wykonawca: SWIMSTONE z Wrocławia
- Koszt: 64.500 zł brutto;

Oferta Sezonowego Parku Wodnego poszerzona została o dodatkowe konstrukcje zabawowe. 


•    Demontaż urządzeń istniejącego miejskiego placu zabaw i montaż nowych urządzeń (przy ul. Swoboda 2)
- Wykonawca: SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyny
- Koszt: 299.983,43 zł brutto;

Zdemontowano urządzenia wysłużonego już, zniszczonego placu zabaw i zamontowano nowe urządzenia i konstrukcje rozwijające zarówno fizycznie/sprawnościowo, jak i intelektualnie. 


• Budowa parku linowego w lasku przy zalewie „Mrożyczka” (pomiędzy ul. Plażową a drogą krajową nr 14), 
- Wykonawca: PROJECT OUTDOOR POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z Bielska Białej
- Koszt: 445.584,72 zł brutto;
- przewidywany termin wykonania inwestycji –  październik  2017

Wybudowano dwie trasy parku linowego: trudniejszą - dla starszej młodzieży i dorosłych oraz łatwiejszą - dla dzieci.