Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem "Mrożyczka"

 • -

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka”
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0083/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu wynosi 1 539 757,97 zł
Wartość maksymalnego dofinansowania UE wynosi 1 048 760,39 zł

Na realizację projektu złożyły się:
• wykonanie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci z sześcioma tablicami edukacyjnymi
• montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery na terenie rekreacyjnym wokół zalewu Mrożyczka
• montaż dwóch stanowisk do grillowania – jednego w sąsiedztwie cypla od strony ul. Młynarskiej oraz drugiego – w sąsiedztwie stanowiska piknikowego pomiędzy ul. Plażową a ujściem rzeki do zalewu
• montaż trzech stanowisk piknikowych – jednego w sąsiedztwie plaży, drugiego - w sąsiedztwie cypla od strony ul. Młynarskiej i trzeciego – po drugiej stronie drogi krajowej nr 14 pomiędzy ul. Plażową a ujściem rzeki Mrogi do zalewu
• montaż altany taneczno-koncertowej o średnicy 10 m w sąsiedztwie plaży i wypożyczalni sprzętu pływającego
• budowa pływającego mola rekreacyjnego z platformą widokową
budowa dwóch pływających pomostów cumowniczych (jednego od strony cypla vis a vis Urzędu Miejskiego,  zaś drugiego – po drugiej stronie drogi krajowej nr 14, od strony lasku przy ul. Plażowej)
• zakup 20 sztuk rowerów wodnych różnego typu (łabędź, samochód, delfin)
• zakup dodatkowych konstrukcji dmuchanych do sezonowego parku wodnego
demontaż urządzeń istniejącego miejskiego placu zabaw i montaż nowych urządzeń (przy ul. Swoboda 2)
• budowa parku linowego w lasku przy zalewie „Mrożyczka” (pomiędzy ul. Plażową a drogą krajową nr 14)

 

Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Miejsca piknikowe i grillowiska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Altana taneczno-koncertowa

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pomosty pływające - rekreacyjny z altaną widokową i cumownicze

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rowery wodne i urządzenia Parku Wodnego

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Plac zabaw

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Park linowy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -