Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Prognozy odziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Prognozy odziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027

W związku z zakończeniem konsultacji Prognozy odziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027 Burmistrz Głowna przedstawia poniżej sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji ww. dokumentu.