Ogłoszenie w związku z możliwością uzyskania przez spółki wodne dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Głowno na rok 2024

Ogłoszenie w związku z możliwością uzyskania przez spółki wodne dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Głowno na rok 2024

W związku z możliwością uzyskania przez spółki wodne dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Głowno na rok 2024, informuję, iż wniosek o dotację złożyła jedynie, Spółka Wodna w Głownie, ul. Tadeusza Kościuszki 11/13, 95-015 Głowno. Spółka Wodna uzyska dotację w wysokości 21 000 zł, która została zarezerwowana w budżecie miasta na rok 2024. Szczegółowe zasady wykorzystania dotacji zostaną uregulowane w drodze umowy.

Wstecz