Kształtowanie skarp zbiornika poprzez wzmocnienie brzegów cypla Zalewu Mrożyczka w Głownie

  • tablica informacyjna

Kształtowanie skarp zbiornika poprzez wzmocnienie brzegów cypla Zalewu Mrożyczka w Głownie

30 października 2023 r. została zakończona inwestycja pn. „Kształtowanie skarp zbiornika poprzez wzmocnienie brzegów cypla Zalewu Mrożyczka w Głownie” sfinansowana przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - ,,Renowacja zbiorników wodnych’’

Wzmocnienie skarp zabezpieczyło brzegi cypla przed erozją, wymywaniem i osuwaniem się ziemi. Wykonane prace zwiększą możliwość przeciwdziałania suszy przez lepszą retencję wód przepływowych rzeki Mrogi. Ponadto na terenie objętym zadaniem zostały stworzone dobre warunki dla powstania miniekosystemu szuwarów rzecznych i siedlisk dla ptaków.

  • skarpa przed modernizacją
  • skarpa przed modernizacją
  • skarpa po modernizacji
  • skarpa po modernizacji
  • skarpa po modernizacji