Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie w dniu 26 lipca 2023 r.

Na specjalnie zwołanej sesji radni dokonali zmian w budżecie miasta, które zapewniają finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna”.

W ramach zadania prace będą odbywały się na n/w ulicach:

  • Zakopiańska: budowa kanalizacji deszczowej do rzeki Mrożycy, położenie nakładki bitumicznej oraz wymianę chodników i zjazdów do posesji po obu stronach ulicy.
  • Rataja: budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada wraz z budową drogi o nawierzchni z kostki brukowej.
  • Polna: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami do posesji oraz jednostronnego chodnika na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej.
  • Hubala: wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej, wraz ze zjazdami do posesji.
  • M. Skłodowskiej-Curie: budowa ciągu pieszojezdnego o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji.

Przypomnijmy, że na te inwestycje miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2.763.243,69 złotych. Po pierwszym przetargu w 2022 r. wyłoniona firma nie podjęła prac i miasto rozwiązało z nią umowę. W drugim przetargu uzyskane w lipcu 2023 r. kwoty znacząco przewyższały oczekiwania miasta, stąd burmistrz zdecydował się na ogłoszenie trzeciego przetargu, który przyniósł ofertę w wysokości 4 057 770,00 zł, a więc o prawie o 130 tys. tańszą od tej złożonej we wcześniejszym. Złożyła ją firma wykonująca już podobne prace w naszym mieście.

Na sesji radni otrzymali także informację dotyczącą sytuacji związanej z przetargiem na realizację projektu pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii na terenie Miasta Głowno”. Złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek do poprzedniej perspektywy finansowej opierał się na 85% dofinansowaniu środkami unijnymi, a resztę, czyli 15% mieli finansować mieszkańcy miasta, którzy wcześniej złożyli akces do programu. Złożone oferty znacząco jednak przewyższają zakładane kwoty, wobec czego udział finansowy mieszkańców drastycznie musiałby wzrosnąć, od kilku do kilkunastu tysięcy, zaś szczególnie w przypadku kolektorów słonecznych z np. 2760,00 zł na około 47 tys. zł. Jedyną szansą na zmniejszenie wkładu mieszkańców byłoby zwiększenie przez Urząd Marszałkowski dofinansowania środkami unijnymi. Burmistrz poinformował radnych, że zwrócił się już w tej sprawie do Marszałka Województwa i czeka na odpowiedź. Burmistrz wskazał również na inną szansę realizacji potrzeb mieszkańców, jakim jest planowany w najbliższym czasie przez Urząd Marszałkowski nowy nabór na podobne zadanie z dofinansowaniem pieniędzmi z Unii Europejskiej z najnowszej perspektywy finansowej lat 2021 – 2027.