Ogłoszenie Burmistrza Głowna o konsultacjach, terminie i składaniu uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych

Ogłoszenie Burmistrza Głowna o konsultacjach, terminie i składaniu uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych

Miasto Głowno zaprasza swoich mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027. Konsultacje będą się odbywały w terminie od 23 czerwca do 28 lipca 2023 roku.
 
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027, wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków, będzie dostępny w okresie konsultacji:
  • na stronie internetowej Miasta Głowna pod adresem glowno.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głownie pod adresem bip.net.pl  w zakładce „Ogłoszenia”,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno,
    w sekretariacie Urzędu (I piętro, p. 6).