Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki Mrożyca.