Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno

Ogłoszenie

W związku z realizacją przez Gminę Miasta Głowno projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno” informujemy, że w dniu 04.05.2023 r. odbędzie się losowanie deklaracji zgłoszeniowych w wyniku którego zostaną wytypowani kolejni uczestnicy Projektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Norblina 1 pok. 17 na godz. 10:00. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w ww. Projekcie zostanie udzielona listownie.