Ogłoszenie

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców miasta Głowna z dofinansowaniem do 85%

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców miasta Głowna z dofinansowaniem do 85% - nabór uzupełniający.

W związku z realizacją przez Gminę Miasta Głowno projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno”, informujemy Mieszkańców Głowna (osoby fizyczne) o możliwości złożenia deklaracji udziału w ww. Projekcie.

Uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (netto), zgodnie z zasadami ww. Projektu. Mieszkańcy, którzy złożą deklaracje zostaną wpisani na listę rezerwową uczestników Projektu, z której w przypadku rezygnacji któregoś z obecnych uczestników, w drodze losowania, wybierani będą kolejni uczestnicy.

W Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane deklaracje udziału w projekcie wyłącznie na nw. instalacje:
1.    kotły na biomasę o mocy 15kW 
2.    kotły na biomasę o mocy 25kW 
3.    kolektory słoneczne – zestaw 2/300
4.    kolektory słoneczne – zestaw 3/400
5.    instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kWp
6.    instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,2 kWp
7.    instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp
8.    instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,2 kWp
9.    instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kWp

Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Młynarska 15 (sekretariat) lub ul. Norblina 1 (pok. 17), ewentualnie przez ePUAP: /UMGlowno/skrytka.
Druki deklaracji są do pobrania na stronie www.glowno.pl lub w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Norblina 1 (pok. 17) w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. Norblina 1, pokój 17 lub drogą telefoniczną pod numerem 42 237-25-45 w. 320 lub 798-831-627.

Rozpoczęcie naboru: od 09.05.2023 r. O zakończeniu naboru Gmina Miasta Głowno poinformuje odrębnym ogłoszeniem.