Ogłoszenie

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Głowna z dofinansowaniem do 85% - nabór uzupełniający.

W związku z realizacją przez Gminę Miasta Głowno projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno”, informujemy Mieszkańców Miasta (osoby fizyczne) o możliwości złożenia deklaracji udziału w ww. projekcie.

Uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (netto), zgodnie z zasadami ww. Programu.

W Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane deklaracje udziału w projekcie wyłącznie na nw. instalacje:
1. instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp
2. kotły na biomasę o mocy 15 kW
3. kotły na biomasę o mocy 25 kW

Termin składania deklaracji: od 14.04.2023 r. do 28.04.2023 r.

Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Młynarska 15 (sekretariat) lub ul. L. Norblina 1 (pok. 17), ewentualnie przez ePUAP: /UMGlowno/skrytka.
Druki deklaracji są do pobrania na stronie www.glowno.pl lub w Urzędzie Miejskim w Głownie, przy ul. L. Norblina 1 (pok. 17) w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim na ul. L. Norblina 1, pokój 17 lub drogą telefoniczną pod numerem 798-831-627.