Terenowy punkt paszportowy w Kutnie

Terenowy punkt paszportowy w Kutnie

Na prośbę Wojewody Łódzkiego informujemy o powstaniu na terenie Miasta Kutna punktu dedykowanego realizacji zadań paszportowych. Jego lokalizacja ma na celu usprawnienie i skrócenie czasu załatwiania wszystkich formalności związanych z uzyskaniem paszportu przez mieszkańców północnej części województwa łódzkiego.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta Kutna przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 253-11-46.

Pozostałe punkty realizacji zadań paszportowych na terenie województwa łódzkiego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/punkty-realizacji-zadan-paszportowych