Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno w miejscu ich zamieszkania w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.