Harmonogram polowań Koła Łowieckiego SOKÓŁ w Głownie

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego SOKÓŁ w Głownie

Zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – Zarząd Koła Łowieckiego nr 37 „Sokół” w Głownie informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023:

6.11.2022

13.11.2022

20.11.2022

27.11.2022

04.12.2022

11.12.2022

18.12.2022

08.01.2023

15.01.2023

22.01.2023

29.01.2023

05.02.2023

12.02.2023

Planowane terminy polowań zbiorowych mogą zostać odwołane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.