Ruszają wypłaty dodatku węglowego

Ruszają wypłaty dodatku węglowego

W związku z faktem, że dopiero wczoraj wpłynęły do Gminy Miasta Głowno środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w trybie pilnym została dzisiaj (23.09.2022 r.) zwołana LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie. Radni podjęli na niej uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 r. umożliwiającą natychmiastową wypłatę dodatku węglowego, co z zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. jest zadaniem zleconym gminie. W związku z podjęciem powyższej uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie rozpocznie dzisiaj wypłaty dodatku węglowego.