Wciąż przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Wciąż przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin złożenia przez właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy.
Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,

  • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB.

Jednocześnie przypominamy, że pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. Oznacza to, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów". Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdują się na stronie: GUNB.gov.pl.