Informacja

Informacja

W związku z wprowadzeniem na terenie Polski 2. stopnia alarmowego BRAVO od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59, w ramach realizacji zadań nałożonych na organy administracji publicznej przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, Urząd Miejski w Głownie prowadzi wzmożoną kontrolę budynków przy ul. Młynarskiej 15, ul. Dworskiej 4 i ul. L. Norblina 1 oraz terenów wokół.