Komunikat dla osób przyjmujących uchodźców

Komunikat dla osób przyjmujących uchodźców

Mieszkańcy Głowna, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy w swoich domach, lub którzy zamierzają to uczynić, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Głownie. Ma to związek z obowiązkiem poinformowania przez gminy odpowiedniego wojewody, w celu ułatwienia koordynacji pomocy.
 
Osoby, które:
  • przyjęły uchodźców, proszone są o podanie ich danych (m.in. imię i nazwisko, nr paszportu, nr telefonu, data przekroczenia granicy i data zakwaterowania) oraz swoich danych wraz z numerem kontaktowym;
  • chcą przyjąć w swoich domach uchodźców, proszone są o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres, deklarowana ilość miejsc, nr tel. (informacja ta pozostanie w dyspozycji służb wojewody, które w razie potrzeby będą się kontaktować).
Powyższe informacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie (w godz. 8.00-16.00), ul. Dworska 4, lub pod numerami telefonów: 42 719-16-97 w. 0 następnie 955, 42 237-25-46 w. 0 następnie 920, 451-055-656.
 
W związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy, że na obecną chwilę nie jest znana forma wsparcia finansowego pobytu uchodźców. Władze państwowe nie określiły, kto i na jakich zasadach sfinansuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty mediów (woda, prąd, itp.). Prosimy o wzięcie tej sytuacji pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu uchodźców. Liczymy, że stosowne decyzje zapadną jak najszybciej, o czym będziemy na bieżąco informować.