Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Ważność: od godz. 15:00 dnia 11.02.2022 do godz. 15:00 dnia 13.02.2022.
Obszar: Zlewnia Pilicy i zlewnia Bzury (łódzkie)
Przebieg: W związku z trwającym spływem wód opadowo-roztopowych i z prognozowanymi opadami deszczu w zlewni Pilicy i zlewni Bzury przewiduje się wzrosty stanu wody. Istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego na Luciązy w Kłudzicach i na Bzurze w Łowiczu, przy utrzymującym się przekroczeniu stanu
ostrzegawczego na Mrodze w Bielawach.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Stopień zagrożenia: 2