Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowo na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowo na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

  • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Głowo na lata 2022-2025...