Informacja Urzędu Miejskiego w Głownie

Informacja Urzędu Miejskiego w Głownie

W związku z wejściem w życie z dniem 24.01.2022 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

do dnia 28 lutego 2022 roku
Urząd Miejski w Głownie
będzie obsługiwał interesantów w sposób zdalny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających osobistej wizyty w urzędzie, interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny  lub mailowy z pracownikiem.

Zadania, których realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej, będą realizowane bez zmian. Na dotychczasowych zasadach będą obsługiwały mieszkańców:

  • sekretariat Urzędu,

  • Referat Finansowo-Budżetowy i kasa Urzędu,

  • Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

  • Urząd Stanu Cywilnego,

  • Referat Spraw Obywatelskich,

  • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.