Komunikat

Komunikat

Otrzymaliśmy informację od firmy odbierającej odpady komunalne, iż w dniu 13.01.2022 r. nie zostały odebrane odpady z kilku ulic Rejonu I.
Firma zapewniła, że odpady zostaną odebrane jutro. tj. 14.01.2022 r. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głownie do pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr telefonu 605-054-122.