Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Burmistrz Głowna informuje, że od dziś (10 stycznia 2022 r.) do 15 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców (w tym rolników) oraz od jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Głowno na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno.