Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

W związku z ogłoszeniem Nr OIS.524.6.2021.AS o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.