Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Burmistrz Głowna ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno.