Komunikat dla przedsiębiorców

Komunikat dla przedsiębiorców

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie przygotowana przez rząd tzw. „tarcza antykryzysowa”. Jej założenia są powszechnie znane, a samorząd Głowna przygotowuje właśnie uchwały mające na celu wdrożenie przewidzianych w niej rozwiązań w warunkach naszego miasta. Ponadto trwają prace nad tzw. „tarczą antykryzysową 2.0”, która ma zwiększyć pomoc rządową dla polskiej gospodarki w obliczu przewidywanego kryzysu.

Należy przypomnieć, że burmistrz Głowna już w dniu 18 marca 2020 r. przedstawił możliwe do zastosowania w obowiązującym wtedy stanie prawnym rozwiązania mające na celu wsparcie dla przedsiębiorców w naszym mieście. Objęły one pomoc w uregulowaniu należności na rzecz Gminy Miasta Głowno o charakterze publiczno-prawnym, jak podatki, czy też cywilno-prawnym, np. opłata roczna za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłata czynszu dzierżawnego itp. Tego typu inicjatywa została podjęta, jako jedna z pierwszych w województwie łódzkim. Niezwłocznie także włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Krajowej Izby Gospodarczej „Nie pozwolę ci się zamknąć”, której celem jest wsparcie dla mikroprzedsiębiorców, a dla lokalnych producentów rolnych stworzyliśmy możliwość handlu ich produktami.

Sytuacja gospodarcza kraju i firm pogarsza się, należy więc szukać i stosować rozwiązania mające na nią pozytywny wpływ. Oczywiście wobec trudności w wywiązywaniu się z wymienionych wcześniej należności istnieje cały czas możliwość umorzenia ich w całości lub w części, odraczania, czy rozłożenia na raty. Chcemy jednak usłyszeć opinie środowiska przedsiębiorców miasta Głowna. Wiedza i doświadczenie osób, które na co dzień prowadzą firmy i mogą zarówno ocenić skalę pomocy, przygotowanej przez rząd, jak i odnieść się do naszej lokalnej rzeczywistości, jest dla samorządu bardzo istotna. Musimy wszakże podkreślić, że samorząd może podejmować decyzje tylko w ramach obowiązującego prawa i w zakresie spraw, które pozostają  w jego gestii.

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami, opiniami, pomysłami prosimy o przesłanie ich na adres e-mail: razemzbiznesem@glowno.pl Każda sugestia zostanie przeanalizowana z punktu widzenia zgodności z przepisami i możliwości budżetowych miasta. Państwa aktywność jest dla nas bardzo ważna.