Lokalizacja: ul. Spacerowa 4A

Lokalizacja: ul. Spacerowa 4A

Działka budowlana nr 191/2 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a w części północno wschodniej pod zieleń.
Powierzchnia: 1920 m² 
Bliższych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 42 719-11-42 w. 810, email: padamczyk@glowno.pl

 

  • mapa z lokalizacją działki przy ul. Spacerowej 4A