Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.