Podziękowanie dla Ks. Zbigniewa Kielana

Podziękowanie dla Ks. Zbigniewa Kielana

Ksiądz Zbigniew Kielan otrzymał od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie Grzegorza Szkupa i Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka wyrazy uznania oraz podziękowania za nieoceniony wkład w życie naszego miasta w trakcie posługi duszpasterskiej w parafii pw. św Jakuba Apostoła w Głownie.

Zarówno burmistrz, jak i przewodniczący podkreślali jego pomoc potrzebującym i wiele niezwykle cennych inicjatyw, m.in. zaangażowanie w powstanie kaplicy w głowieńskim szpitalu, czy zainicjowaną w najtrudniejszym czasie pandemii zbiórkę funduszy na zakup potrzebnego placówce respiratora. Wyrazili też satysfakcję, że posługa duszpasterska księdza Kielana wśród głownian, rozpoczęta przed laty w parafii św. Jakuba Apostoła, jest przez niego kontynuowana w parafii pw. św. Barbary.

  • Podziękowanie dla ks. Kielana
  • Podziękowanie dla ks. Kielana
  • Podziękowanie dla ks. Kielana
  • Podziękowanie dla ks. Kielana