Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w sprawie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 480.000,00 zł, z czego zaplanowano:

  • utworzenie 4 miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (po 60.000,00 zł na każde stanowisko),
  • udzielenie 4 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (po 60.000,00 zł dla każdej osoby).

Mając na uwadze powyższe w terminie od dnia 01 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. będzie prowadzony nabór w ramach ww. form wsparcia.

Formularze wniosków dostępne będą na stronie Urzędu https://zgierz.praca.gov.pl/ w zakładce:

Dla pracodawców i przedsiębiorców; Dokumenty do pobrania oraz Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy; Dokumenty do pobrania.