Obwieszczenie Burmistrza Głowna

Obwieszczenie Burmistrza Głowna

Obwieszczenie Burmistrza Głowna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.