Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Głowna

  • asd

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Głowna

Informujemy, że Głowno otrzymało z Agencji Rezerw Materiałowych 42 tys. jednorazowych maseczek. Część tej puli Miasto przekazało zarządom wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz dyrekcji Miejskiego Zakładu Komunalnego do bezpośredniego rozdysponowania wśród swoich mieszkańców.

Pozostali mieszkańcy Głowna mogą osobiście odbierać maseczki w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. Złota 1) od jutra (sobota, 17.04.2021 r.) w godz. 10.00-20.00.

Na każdego mieszkańca przypadają trzy maseczki (jedna osoba może odebrać maseczki dla wszystkich domowników). Dziękujemy OSP Głowno oraz wszystkim instytucjom za włączenie się w akcję dystrybucji maseczek.