2017 rok

Inwestycje zrealizowane w 2017 roku

1.    Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie – 1.300.000 zł;
2.    Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5101 – ul. Bielawska w Głownie II etap – 51.000 zł;
3.    Budowa chodnika na ul. Kopernika (projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 123.720 zł;
4.    Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, części ul. Ordona i części ul. Traugutta – 416.000 zł;
5.    Budowa ul. Tuwima - 600.000;
6.    Budowa ul. Limanowskiego wraz z budową chodników i zjazdów do posesji – 250.000 zł;
7.    Budowa ul. Wąskiej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi – 250.000 zł;
8.    Budowa ul. Wyszyńskiego od ul. Prawej do ul. Popiełuszki wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej – II etap – 300.000 zł;
9.     Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej – 20.000 zł;
10.    Adaptacja nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie – 528.296,21 zł,
11.    Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna – 30.000 zł, 
12.    Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie przy ul. Piaskowej – 115.000 zł,
13.    Modernizacja systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Głownie – 12.500 zł,
14.    Wpłaty a rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 310.324 zł;
15.    Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – II etap – 200.000 zł,
16.    Budowa przodu boksów w schronisku dla zwierząt – 5.000 zł.
17.    Wybudowanie zadaszenia nad kojcami w schronisku dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni kojców – 8.000 zł, 
18.    Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów” przy ul. Norblina – 200.000 zł,
19.    Bezpieczne żagle na Mrożyczce – (projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 26.280 zł;
20.    Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka - dofinansowanie unijne w ramach RPO – 1.048.760,39 zł, udział własny gminy – 491.000 zł.