2014 rok

Inwestycje zrealizowane w 2014 roku

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej wraz z odtworzeniem nawierzchni – 345 000,00 zł
2. Budowa szybu windowego zewnętrznego przy budynku przychodni Remedium w Głownie – 255 000,00 zł
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr1 w Głownie – 869 870,00 zł
4. Budowa boisk do tenisa ziemnego – 317 000,00 zł
Budowa ul. Prawej – 327 800,00 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Złotej wraz z odwodnieniem i budową kanalizacji deszczowej – 150 000,00 zł
6. Zagospodarowanie terenu parkingu-ryneczku przy os. Kopernika - I etap – 202 000,00 zł
7. Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Sikorskiego – 222 712,63 zł
8. Wymiana wrót garażowych w budynku przy ul. Złotej użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną – 67 000,00 zł
9. Termomodernizacja budynku przy ul. Łowickiej 8a w Głownie, użytkowanego przez TKKF „Expandor” - 162 992,00 zł
10. Wykonanie projektu i odwodnienia ul. Wyzwolenia – I etap – 190 000,00 zł
11. Modernizacja archiwum Urzędu Miejskiego w Głownie – 28 000,00 zł
12. Zakup samochodu ciężarowego z dziewięcioma miejscami, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – 26 000,00 zł
13. Zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie – 15 000,00 zł
14. Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 45 w Głownie, użytkowanego przez MOK – 285 514,00 zł
15. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15 – docieplenie elewacji od strony północno-zachodniej – 34 028,00zł
16. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie – dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – 57 900,00 zł
17. Budowa połączenia kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej z kanalizacją sanitarną w ul. Fabrycznej – 8 000,00 zł
18. Renowacja pomnika usytuowanego w parku im. Armii Krajowej – 45 000,00zł
19. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności – 4 000,00 zł
20. Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Norblin 1 w Głownie – 50 000,00 zł
21. Wpłata Gminy na rzecz Związku Miedzygminnego „Bzura” na realizację projektu 22. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Woj. Łódzkiego wraz z budowa zakładu zagospodarowania odpadów” - 203 096,40 zł
23. Wniesienie wkładów do „Centrum Medycznego” Sp. z o.o. w Głownie – 160 000,00 zł
24. Zwrot dotacji dotyczącej budowy ul. Polnej w części niekwalifikowanej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie” w latach 2009-2010 - 122 000,00 zł

 

                                                  Łącznie: 4 147 913,03 zł

 • Szyb windowy w budynku Przychodni Remedium po termomodernizacji
  Szyb windowy w budynku Przychodni Remedium po termomodernizacji
 • Szyb windowy w budynku Przychodni Remedium po termomodernizacji
  Szyb windowy w budynku Przychodni Remedium po termomodernizacji
 • Przychodnia Remedium po termomodernizacji
  Przychodnia Remedium po termomodernizacji
 • Przychodni Remedium po termomodernizacji
  Przychodni Remedium po termomodernizacji
 • Budowa boiska przy SP1
  Budowa boiska przy SP1
 • Korty do tenisa ziemnego przy ul. Kopernika 45
  Korty do tenisa ziemnego przy ul. Kopernika 45
 • Korty do tenisa ziemnego przy ul. Kopernika 45
  Korty do tenisa ziemnego przy ul. Kopernika 45
 • Korty do tenisa ziemnego przy ul. Kopernika 45
  Korty do tenisa ziemnego przy ul. Kopernika 45
 • Ul. Prawa
  Ul. Prawa
 • ul. Prawa
  ul. Prawa
 • Termomodernizacja budynku MOK w Głownie
  Termomodernizacja budynku MOK w Głownie
 • Termomodernizacja budynku MOK w Głownie
  Termomodernizacja budynku MOK w Głownie
 • Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego
  Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego
 • Termomodernizacja budynku TKKF Expandor
  Termomodernizacja budynku TKKF Expandor
 • Termomodernizacja budynku TKKF Expandor
  Termomodernizacja budynku TKKF Expandor
 • Nowe zieleńce w Parku im. Armii Krajowej
  Nowe zieleńce w Parku im. Armii Krajowej
 • Renowacja pomnika w Parku im. Armii Krajowej
  Renowacja pomnika w Parku im. Armii Krajowej